Kompetens

UX-design

Skapa mer affärsvärde och större kundnytta.

UX-design skapar en helhetsupplevelse

User Experience, eller UX, är ett begrepp inom design och teknik som fokuserar på att skapa användarvänliga och meningsfulla digitala produkter och tjänster. UX är mer än att flytta pixlar på skärmen. Det handlar om att skapa faktiskt värde för både verksamheten och dess kunder.

En positiv användarupplevelse är avgörande för att behålla och attrahera användare, och det är där en väl genomtänkt UX-design kommer in i bilden.

Så här jobbar vi med UX

För oss är det självklart att UX kommer in tidigt i processen när vi utvecklar produkter och tjänster. Ju tidigare vi börjar tänka på att få med användarperspektivet, desto säkrare är vi på att vi levererar en upplevelse som användarna faktiskt vill använda. Att UX är en del av det strategiska arbetet minimerar risk eftersom vi kan testa och validera lösningsförslag innan de går till den relativt kostsamma utvecklingsfasen.

Skapa affärsvärde genom att skapa användarvärde

För att säkerställa att de tjänster som utvecklas faktiskt skapar värde utgår vi från fyra olika områden.

Användarcentrerad design
En användarcentrerad designprocess innebär att man sätter användaren i fokus genom att förstå deras behov, beteenden, och förväntningar. Det handlar om att involvera användarna i designprocessen genom att genomföra användarundersökningar, användartester och iterativt förbättra designen baserat på användarfeedback.

Användbarhet
En användbar design är enkel att använda och förstå. Den är intuitiv och kräver minimal inlärningskurva för att användaren ska kunna använda produkten eller tjänsten på ett effektivt sätt. Det handlar om att skapa tydliga och enkla gränssnitt, navigering, och användarinmatning som är anpassade efter användarnas behov och förväntningar.

Tillgänglighet
En tillgänglig design är en design som är tillgänglig för alla användare, oavsett deras förmågor eller funktionsnedsättningar. Det handlar om att skapa en design som är läsbar, navigerbar och användbar för användare med olika funktionsnedsättningar, såsom synnedsättning, hörselnedsättning eller motoriska begränsningar.

Användarflöde
Ett smidigt användarflöde är avgörande för en positiv användarupplevelse. Det handlar om att skapa en logisk och naturlig sekvens av steg och interaktioner för att användaren ska kunna uppnå sina mål på ett effektivt sätt.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.