Erbjudande

Transformation

Driv nödvändiga förändringar så effektivt som möjligt, med stadigt tempo och så låg risk som möjligt.

Människor

Fokus på människorna i verksamheten är det som gör en lyckad transformation.

Mål, vision & styrning

En väl formulerad vision, tydliga mål och en styrning som tar hänsyn till befintlig verksamhet skapar goda förutsättningar.

Hållbarhet

En lyckad transformation tar hänsyn till människor, miljö och ekonomisk hållbarhet.

Att lyckas med större transformationer 

Verksamheter har som grundläggande syfte att skapa effektivitet. Varje dag försöker vi bli lite snabbare till lite lägre kostnad. Mer sällan fokuserar vi på att bygga en organisation som är i ständig förändring eller där normalläget är att vara redo för stora förflyttningar. När stunden väl är inne gäller det att snabbt och effektivt etablera en struktur för att hantera förändringen.  

Vad krävs då för att lyckas med en större förflyttning, en transformation? Hur etablerar du en struktur som tar er från A till B med så låg risk som möjligt? Vilka är nyckelfaktorerna du behöver ha kontroll på för att driva förändringen så effektivt som möjligt, utan att tappa tempo i befintlig verksamhet? Det är frågeställningar som dessa vi tar oss an. 

Fem viktiga perspektiv för transformation 

Vi jobbar med fem perspektiv när vi ger oss i kast med en större transformation.   

Människor 

Ofta glöms den mest centrala delen i en transformation bort – människan. De verksamheter som lyckas med sin transformation är de verksamheter som har satt stort fokus på just människan.

Mål och vision 

Oavsett om transformationen drivs som en kontinuerlig förflyttning i små steg eller som en ’big-bang’ kommer en väl formulerad vision och tydliga mål vara nödvändiga för att skapa fokus och riktning.  

Styrning 

Ofta fungerar en transformation som en organisation i organisationen som skall byggas upp, leverera värde och monteras ner. Styrningen måste då klara av att hantera förflyttningen som en tillfällig aktivitet, samtidigt som den säkerställer effekten i den befintliga verksamheten.   

Förmågor 

Självklart är en av grunderna i en lyckad förflyttning förmågor. En ledning som driver en transformation behöver därför försäkra sig om en nykter syn på vilka förmågor som behövs nu och sen.  

Hållbarhet  

Varje transformationsplan ska omfatta hur förflyttningen påverkar människor inom och utanför organisationen, miljön och även ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Vi finns med i alla faser

Självklart behöver området i sig kunna hanteras med expertis och erfarenhet, oavsett om det är en stor organisatorisk förändring, en ny trafiklösning eller om vi ska digitalisera en tidigare manuell säljprocess. Förenklat sagt är det storleken som kvalificerar förändringen som en transformation. Vi bidrar i alla faser av en större förändring; genom strategi, målformulering och planering, genomförande med styrning, utveckling och förändringsledning till etablering och effekthemtagning.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.