Erbjudande

Data Driven Organisation

Data är en tillgång för alla. Stärk er förmåga att arbeta med data för att snabbare fatta rätt beslut, öka sin effektivitet, medvetet hantera risk och bättre förstå era kunder.

Fatta rätt beslut

Med underlag baserat på data och analys möjliggörs bättre beslutsfattande.

Öka effektiviteten

Genom att förstå hur data, ny teknik och nya arbetssätt ska nyttjas på rätt sätt ökar effektiviteten.

Förstå din kund

Säkerställ kundupplevelsen med data och analays.

Att bli datadriven kräver mycket, av många

En stenhård global konkurrens och höga krav från kunder, användare och medarbetare är den nya verkligheten för bland andra CIO:s och CTO:s. Omvärlden kräver att moderna organisationer stärker sin förmåga att arbeta med data för att snabbare fatta rätt beslut, öka sin effektivitet, medvetet hantera risk och bättre förstå sin kund. Moderna organisationer behöver bli datadrivna, helt enkelt.

Verksamheter som är datadrivna fattar bättre beslut

Data är en tillgång för alla delar av en verksamhet. Men det är först när data förädlas, analyseras och framförallt förstås som det går att använda den för att fatta grundade beslut. Genom att nyttja data och analys kan verksamheter till exempel förbättra sin marknadsföring, logistik, ekonomi och kundupplevelse, vilket leder till ökad effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet.

Relevant och lönsam marknadsföring

Marknadsavdelningar kan få en rejäl skjuts i arbetet med att bättre förstå befintliga och potentiella kunder samt skapa mer effektiva kampanjer genom data och analytics. Genom att analysera kundernas beteende och preferenser kan verksamheter skräddarsy sina budskap och optimera sin marknadsföring för att öka konvertering och kundlojalitet. Med rätt data kan du också identifiera de mest effektiva marknadsföringskanalerna och optimera Return on Ad Spend.

Effektiv och smidig logistik

Vikten av pålitliga och effektiva leveranskedjor blir allt större, inte minst tack vare ökade förväntningar från kunder, där verksamheten behöver möta dessa kundbehov samtidigt som resurser nyttjas effektivt. Inom leveranskedjor kan data och analytics bland annat nyttjas för att optimera planering av leveranskedjan utifrån kundbehov och kundlöfte samtidigt som kostnaderna kan minskas. Genom att analysera prognoser, försäljnings- och planeringsdata kan verksamheter identifiera flaskhalsar i flödet och med hjälp av datadrivna beslut göra förbättringar i sina leveranskedjor samt optimera lager och buffertar. Det leder i sin tur till stabilare och mer precisa leveranstider mot kundlöfte, en mer effektiv verksamhet med mindre tidsslöserier och nöjdare kunder och därmed till högre långsiktig lönsamhet.

Applicerbar och visuell ekonomi

Inom ekonomi kan data och analytics hjälpa verksamheter att identifiera och visualisera trender och mönster som kan informera strategiska beslut. Till exempel kan verksamheter använda data för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar, upptäcka nya intäktsströmmar, optimera kassaflödet och förbättra sin rapportering.

Kunder, kunder, kunder

Kunden står i centrum hos oss, och samma gäller för många av våra kunder. För att säkerställa en kundupplevelse som förtjänas att kallas “upplevelse” är data och analytics A och O. Ett gediget arbete med data och analytics hjälper verksamheter att bättre förstå sina kunder och erbjuda mer personliga upplevelser. Upplevelsen, eller personaliseringen, kan i sin tur leda till ökad kundlojalitet och opinionsbildning. Att bli datadriven kan med andra ord möjliggöra effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.