Erbjudande

Modern Work

Hybridarbete är här för att stanna. Vi hjälper verksamheter få en mer hållbar vardag genom att arbeta smartare och stabilare med digitala verktyg.

Nöjda medarbetare

Nöjda medarbetare är mer produktiva, mindre frånvarande och utvecklas mer. Därför är det viktigt att ha rätt digitala hjälpmedel.

Säkerhet i fokus

Arbeta förebyggande med ditt säkerhetsarbete. Minska säkerhetsriskerna med tydliga processer och strukturer kring era arbetssätt.

Effektiv kommunikation

Digital kommunikation, kanalstrategi och lagringsstrategi är viktiga delar för effektiv internkommunikation.

Så ser vi på hybridarbete och strukturer

Gränsen mellan arbete och fritid blir mer och mer suddig, samtidigt som vi får fler och fler informationsflöden att hålla koll på. Dessutom är många av oss numera hybridare – ibland jobbar vi hemma, ibland på kontoret, och ibland från en stuga med halvdan internetuppkoppling. Vi hjälper CIO:s, internkommunikatörer och ledare som aspirerar till en optimal medarbetarupplevelse att skapa förutsättningar för medarbetare som gör skillnad – på riktigt.

Med tanke på att vi har fler informationskällor att hålla koll på, samtidigt som vi minskat tiden vi fysiskt möts, är det inte konstigt att vi behöver skapa strukturer för vårt nya sätt att arbeta för att få en välmående organisation med medarbetare som trivs. Oavsett hur långt din verksamhet har kommit på resan mot en hållbar digital arbetsplats finns vi där för dig.

Rådgivning – få effekt direkt

För att lyckas skapa en hållbar arbetsplats där människan står i fokus behöver vi först skapa en samsyn. Tillsammans skapar vi en förståelse genom hela verksamheten för hur strategi och taktik ligger till grund för en lyckad implementation. Att hela verksamheten har samma vision och ambition är viktigt för att snabbare kunna hämta hem din investering. Rådgivningen inkluderar:

  • Teknisk set-up och management
  • Ways of working
  • Digitalt ledarskap  

Säkerhet – en hygienfaktor som många missar

Trots att de flesta är mest oroade över externa säkerhetshot ligger den största säkerhetsrisken hos användarna själva. Vi arbetar förebyggande med att hantera säkerhetsrisker, såsom åtkomst och behörighet, och hjälper er sätta upp processer och strukturer kring era nya arbetssätt.  

Medarbetarupplevelse – höj din NMI

Nöjda medarbetare är mer produktiva, mindre frånvarande och utvecklas mer än de som inte är nöjda med medarbetarupplevelsen. Medarbetarupplevelsen byggs på tre pelare:  

  • Anställda som vill känna trygghet samt vara med och påverka deras arbetssätt
  • Ledare som behöver stöd i hur de kan engagera och utveckla sina medarbetare
  • IT och internkommunikation som snabbt måste kunna erbjuda bra digitala hjälpmedel, såsom Microsoft Viva eller intranät, för att sätta medarbetarupplevelsen i centrum

Effektiv kommunikation – så når budskap fram och slår rot

Dina medarbetare är alla unika och tar alla till sig information på olika sätt. Ofta finns en målbild för hur verksamheten vill kommunicera och vilka effekter som förväntas, men ofta skiljer sig målbilden från verkligheten. För dig som arbetar med internkommunikation är detta ett huvudbry, men det går att råda bot på problemet:

  • Digital kommunikation, intranät och modern arbetsplats – hur når du rätt målgrupp?
  • Kanalstrategi – vilken kanal används för vad, och hur ser du till att kanalerna kompletterar, inte saboterar, varandra?
  • Lagringsstrategi och taktiker och tekniker för förflyttning av dokument och information.  

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.