Kompetens

Verksamhetsutveckling

Innovera genom struktur och samarbete

Verksamhetsutveckling

Genom att ta ett helhetsperspektiv på organisationen och dess verksamhet är verksamhetsutvecklaren en viktig spelare i att skapa värde för organisationen. En verksamhetsutvecklare behöver därför ha både breda och djupa kunskaper om verksamheten och dess omgivning. Det handlar om att förstå organisationens affärsmodell, dess styrkor och svagheter samt marknadens behov och trender.

Ett av de vanligaste - och viktigaste - värdena som en verksamhetsutvecklare kan skapa är ökad effektivitet. Genom att analysera och förbättra organisationens processer och system kan vi minska onödiga kostnader och tidsåtgång. Det kan exempelvis innebära att utveckla nya teknologiska lösningar som kan effektivisera verksamheten, utveckla utbildningsprogram, rekrytera ny kompetens eller utveckla nya samarbeten.

Verksamhetsutveckling syftar till att skapa nya affärsmöjligheter för organisationen. Med en helhetssyn på organisationen och dess omgivning kan vi identifiera nya marknadsmöjligheter och utveckla nya produkter eller tjänster. I kombination med lyhördhet för marknadens behov och trender kan vi skapa värde för organisationen genom att utveckla nya affärsmodeller och öppna upp för nya intäktsströmmar.

Vår syn på verksamhetsutveckling

Inom verksamhetsutveckling arbetar vi med att analysera och förbättra en organisations verksamhet. Det kan handla om allt från att effektivisera processer eller system till att utveckla nya produkter eller tjänster. Det kan även handla om att gå in i ett projekt som fastnat eller går trögt för att stötta och se vilka vägar som kan leda framåt.

Vi stöttar olika sorters projekt när det gäller prioriteringar, arbetssätt och metoder. Utifrån analys av verksamheten kan vi identifiera potentiella förbättringsområden och utveckla strategier för att skapa värde för organisationen. En vanlig och viktig uppgift är att driva förändring och innovation i olika verksamheter. Här krävs både struktur och en förmåga att arbeta strategiskt och nytänkande i samarbete med alla delar av verksamheten.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.