Erbjudande

Design Driven Business Development

Att bygga in en förändrings- och innovationsförmåga i verksamheten har visat sig vara ett effektivt sätt att behålla relevans, kompetens och konkurrenskraft.

Mer än bara design

Arbeta systematiskt med problemlösning utifrån ett helhetsperspektiv och vad som skapar värde.

Tekniken stödjer

Tekniken finns för att realisera lösningarna på de problem som ska lösas.

Utgå från människan

Genom ett designdrivet arbetssätt utgår du från dina användare och deras faktiska behov.

I ett snabbt föränderligt affärslandskap är det avgörande att hålla sig relevant och innovativ för att förbli konkurrenskraftig. Samtidigt är det inte ovanligt för organisationer att uppleva för låg förändringstakt, där det är klurigt att realisera strategin och att få organisationen att springa åt samma håll. Så hur kan design förändra det? 

Många som hör ordet “design” tänker ofta på visuella saker såsom fina bilder, intressant layout eller snygga typsnitt. Att vara designdriven handlar inte om det. Istället handlar det om att arbeta systematiskt med problemlösning utifrån ett helhetsperspektiv och vad som skapar värde. Experimentera och testa sig fram genom iterativa processer. Säkerställa ett tvärfunktionellt arbetssätt, då vi vet att samarbete, involvering och flera perspektiv berikar. Detta är kännetecknande för alla designprocesser och därför kallar vi detta för designdrivet arbetssätt. 

Vi utgår från människan, inte tekniken   

Genom ett designdrivet arbetssätt utgår du från dina användare och deras faktiska behov. På så sätt kan du bättre kunna sätta fingret på vilka problem som ska lösas; när, hur och varför. Tillsammans lägger vi fokus på att förstå slutanvändarens behov, önskemål och beteenden, och sedan skapa (designa) produkter eller tjänster som möter dessa behov på ett intuitivt och effektivt sätt. Slutresultatet kan till exempel vara en uppgraderad digital plattform, en ny process eller en förändrad kundresa.  

Fördelar med att arbeta designdrivet 

  • Du fattar snabba beslut på data och riktiga insikter, istället för antaganden 
  • Du skapar användarupplevelser med låg risk och högt användarengagemang 
  • Du bygger in en förändrings- och innovationsförmåga i organisationen  
  • Du blir mer flexibel och har lättare att anpassa dig till nya marknadsförhållanden

Vi skapar tillsammans

  • Förutsättningar för att leda verksamheten i förändring med ett designdrivet förhållningssätt 
  • En anpassad verktygslåda för framgångsrik affärsutveckling och innovation 
  • En organisation som lutar sig mot Business Agility och agilt ledarskap 
  • Kunskap och kompetens som realiserar insikterna från idé till teknisk lösning  

Kontakta oss så tar vi reda på hur din verksamhet kan utvecklas, förändras och fortsätta vara relevant för din marknad. 

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.