Utbildning
|
Stockholm

Akademi – tjänstedesign

Designmetoder för kreativ problemlösning och tjänsteutveckling

Digitaliseringen har gjort att utvecklingen i samhället går snabbare än någonsin. Förutsättningarna förändras snabbt och vi måste hitta nya sätt att göra saker på. Både som individer och som organisationer.

Vi på Forefront tror inte att design är lösningen på alla framtidsfrågor men det är ett av de verktyg som kan hjälpa oss att möta utmaningarna i den här snabbt föränderliga världen. Att använda design som metod innebär att man tittar på ett problem från olika perspektiv. Det innebär också att man jobbar tillsammans med andra för att hitta nya lösningar. ​

Vi är experter på tjänstedesign och vi har sett vad som har åstadkommits med design. Det finns tusentals modeller som visar hur man arbetar designdrivet. Men egentligen handlar det bara om tre saker: att lyssna, att utforska och att utveckla.​

Tjänstedesign guidar oss genom förändrings- och utvecklingsarbetet, som ofta följer två spår. Det första är hur man kan jobba designorienterat. Och det andra om att utveckla och designa tjänster som ger det stöd som kundorganisationens målgrupper behöver.

Mål

Efter avslutad utbildning kan du

 • Generiskt beskriva vad tjänstedesign handlar om och hur Double Diamond beskriver det växelvisa arbetssättet mellan insikter och skapande.​
 • Planera och genomföra djupintervjuer med empati (dvs leva sig in i personen och försöka att verkligen förstå på djupet), analysera resultatet och omvandla det till konceptidéer. Intervjutekniken är en metod i sig och du kan arbeta med triggermaterial under intervjuer.​
 • Analysera intervjuerna och dokumentera insikterna.​
 • Planera och genomföra workshops samt börjat att bygga upp din ryggsäck med bra workshop-övningar.​
 • Planera och genomföra användningstester samt tolka resultatet.​
 • Idégenerera och konceptutveckla utifrån insikter. Du har provat på prototyping.​
 • Delta i ett tjänstedesignuppdrag under ledning av en mer erfaren tjänstedesigner.​

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Har ambition att arbeta som tjänstedesigner eller använda tjänstedesign inom ramen för sin nuvarande roll.​
 • Arbetar som produktägare, processägare, UX:are eller verksamhetsutvecklare.​

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du erfarenhet av utvecklingsarbete, t ex design, systemutveckling, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, förändringsarbete eller liknande.​ Du behöver inte ha kunskap inom samtliga dessa områden.

Upplägg

Kursen omfattar 6 halvdagar och ges på svenska. Mellan kurstillfällena förväntas du utföra grupparbeten (ca 8h arbete mellan varje kurstillfälle) och utbildningen är på totalt 64 timmar inklusive grupparbeten. För examination krävs deltagande på samtliga kurstillfällen samt inlämning av resultat från samtliga grupparbeten.

Under de 6 halvdagarna går vi igenom de olika moment som ingår i tjänstedesignarbete. För varje moment får eleverna öva på ett realistiskt case. Eleverna arbetar med caset i grupp och i form av hemläxor.

Kursen ges digitalt och i Forefronts lokaler i Stockholm.​ Om utbildningen är företagsanpassad för er organisation kan den genomföras i era lokaler.

Detaljerat program

Pass 1: Om tjänstedesign​

 • Vad är tjänstedesign? När använder man det?​
 • Tjänstedesign och etik​
 • Tjänstedesign och agilt​

Pass 2: Empatisk research​

 • Djupintervjuer​
 • Analys och insikter​
 • Utmaningar, designfråga​

Pass 3: Idégenerering​

 • Förutsättningar för kreativitet​
 • Värdera idéer, designkritik​
 • Visualisering av idéer​

Pass 4: Prototyping​

 • Varför prototypa?​
 • Tekniker för prototyping​
 • Testbarhet​

Pass 5: Validering​

 • Vikten av att validera tidigt​
 • Olika sätt att validera​

Pass 6: Relation till andra​

 • Affärsmässighet​
 • Service blueprint​
 • Avslutning​