Microsoft + Forefront – Ett partnerskap för innovation

Redan vid etableringen av Forefront påbörjades vårt partnerskap och investering i Microsoft-teknologier. För närvarande är vi huvudsakligen verksamma och erbjuder expertis inom Modern Work, Digital and App Innovation samt Data & AI.

Starkt partnerskap

Nyttjandet av molntjänster är avgörande för att verksamheter ska framgångsrikt vara innovativa och konkurrenskraftiga på lång sikt. Vi ser vår del i att hjälpa våra kunder med sin digitala transformation genom att nyttja teknisk innovation i framkant och har valt Microsoft som en av våra strategiska partners.

Vi ser Microsoft som en ledande leverantör inom molntjänster och digitala samarbetsverktyg, med ett omfattande ekosystem av tjänster, från skräddarsydd applikationsutveckling till analys och AI.

Redan vid etableringen av Forefront påbörjades vårt partnerskap och investering i Microsoft-teknologier. För närvarande är vi huvudsakligen verksamma och erbjuder expertis inom dessa områden: 

  • Modern Work
  • Digital and App Innovation
  • Data & AI

Vi erbjuder möjligheten att modernisera och utveckla innovativa lösningar på Microsoft Azure, M365 och D365 genom teamleveranser samt rådgivande roller. Vi ser det som vår roll att utveckla våra kunders kunskap inom Azure och Microsoft-lösningar och kan tillhandahålla anpassade utbildningsaktiviteter samt fungera som långsiktigt partner inom applikationsutveckling och förvaltning.

“Microsoft är en given partner för att stödja våra kunder i sin digitala utveckling och innovation. Från innovativa lösningar för förbättrad kommunikation till moderniserade och nya kundanpassade lösningar.” - Joachim Johansson, Partneransvarig för Microsoft

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.