Google - Ett partnerskap som innoverar med framtidens Cloud-teknik

Vi startade vårt partnerskap med Google Cloud i början av 2019, med fokus på Google Cloud Platform och Looker. För närvarande är vi huvudsakligen verksamma och erbjuder expertis inom tre områden: Cloud Foundation Architecture & Security, Data & Analytics och Application Modernisation & Development.

Google Cloud Platform

Nyttjandet av molntjänster är helt avgörande för att verksamheter framgångsrikt ska vara innovativa och konkurrenskraftiga på lång sikt. Vi hjälper våra kunder i sin digitala transformation genom att nyttja teknisk innovation i framkant. Vi har valt Google Cloud som en av våra strategiska partners.

Vi ser Google Cloud Platform (GCP) som världsledande inom sitt område, med stark tillväxt i både kundengagemang och innovation. GCP har ett väl etablerat ekosystem av tjänster, särskilt starkt inom dataanalys och säkerhet, med utmärkt integration med andra Google-tjänster och ett starkt engagemang för standarder med öppen källkod.

Vi startade vårt partnerskap med Google i början av 2019, med fokus på Google Cloud Platform och Looker. För närvarande är vi huvudsakligen verksamma och erbjuder expertis inom tre områden:

  • Cloud Foundation Architecture & Security
  • Data & Analytics
  • Application Modernisation & Development
“Vi ser en enorm potential i samarbetet med Google, hur vi gemensamt kan utveckla kompetens och möjliggöra ledande tjänsteutveckling med teknisk innovation.” – Michael Forsberg, Partneransvarig Google

Vi hjälper dig med hela din Google Cloud-resa

Beroende på din ambition, strategi och affärsmål anpassar vi vårt stöd för att leverera så mycket värde som möjligt. Vår kompetens inom GCP gör det möjligt för kunder att etablera strategi, arkitektur och implementering av nya eller moderniserade tjänster i molnet. Vi ser det även som vår roll att utveckla våra kunders kunskap inom Google Cloud och kan erbjuda anpassade utbildningsaktiviteter för kompetensöverföring, samt agera som återförsäljare av Google Cloud.

"Forefront works to understand our goals and then match them to capabilities in Google Cloud. They have given us a much better understanding of what is possible, the best practices of using new solutions, and showing us how to achieve success going forward." – Olof Granberg, Director of Data and Advanced Analytics Technology, ICA Group

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.