En grupp på tre glada personer där en av dem tar en bild på sällskapet

Så bygger du en designdriven organisation

19/3/2024 7:00
Holländargatan 13, Stockholm
Anmäl dig idag

Att bygga en designdriven organisation är i de flesta fall en stor och ganska komplex uppgift, men med rätt verktyg, rätt stöd och ett strukturerat tillvägagångssätt blir det mer greppbart. I vårt konsultyrke lyfts ofta behovet hos våra kunder att bli mer designdrivna. Att föra dialoger över avdelningar och mellan grupper för att förstå var de själva befinner sig i sin egen designmognad samt identifiera vad de kan göra för att komma framåt inom sin organisation är av stor vikt för att lyckas; Vilka delar behöver komma på plats, och i vilken ordning? Hur för vi bra dialoger och får samsyn kring vad som behöver göras samt aktiviteter och handling vi bör göra för att ta steg mot och uppnå en designmognad som verksamheten mår bra av?

Vi hör ofta från våra kunder att synen på design i olika delar av organisationen varierar. I vissa delar ses design enbart handla om visualisering och vetskapen av design som en metod för problemlösning, innovation och riskminimering samt att skapa värde att involvera kunder för att lyckas med sin affär är låg. Därtill kan att arbeta på nya, designdrivna sätt upplevas som omständligt för verksamheter med en låg grad av designmognad, speciellt med ständigt nalkande deadlines och spiksoppe-budgetar. Så hur får vi då med oss hela verksamheten? Det är det vi vill adressera denna morgon.

Varmt välkommen på event den 19 mars

Tisdagen den 19 mars bjuder vi på frukost och pratar om hur du bygger en designdriven organisation. När vi har frågat designledare och designköpare kring deras största utmaningar, så handlar det ofta om områden som makt, kunskap och förmåga som hindrar verksamheter från att lyckas med förmågan att få till ett kundinsiktsdrivet arbetssätt. Du får med dig:  

  • Verktyg och metoder för att övertyga resten av organisationen.
  • Insikter från riktiga case
  • Framförallt: ett starkare nätverk som brinner för att öka designmognad

Vem passar eventet för?

Detta event passar dig som är designledare, eller för dig som vill arbeta mer design- och insiktsdrivet men inte fått gehör inom organisationen.  Antalet platser är begränsade, se till att säkra din i god tid.

Vi ser fram mot att ses, varmt välkommen!

Talare

No items found.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.