Säkrare utveckling för alla

Publicerad:

25/4/23

6/9/2023

-

6/9/2023

Plats

Säkerhet är ett ämne som blivit alltmer relevant, oavsett vilken roll man har, och omfattar många delar i en verksamhet. Området är stort och det är nästintill omöjligt att bli helt skyddad från yttre hot. Men även om det inte går att skydda sig mot allt är det bättre att göra någonting än ingenting. För att kunna fortsätta utvecklas och bli bättre behöver vi dra nytta av varandra på helt nya sätt, jobba mer tillsammans och framför allt dela kunskap och erfarenheter.

Ett område som ofta är utsatt är våra system – så därför vill vi börja där. Vi bjuder in till en kväll i syfte att dela kompetens och erfarenheter i ämnet säker systemutveckling. Vi kommer att prata om metod och implementation, feature to market samt vilka utmaningar som finns och varför detta kommer bli ännu mer kritiskt framåt i takt med att tjänster digitaliseras och blir mer lättillgängliga. Vi kommer också att belysa hur de ständigt ökande compliance-kraven i form av ny lagstiftning kommer att påverka systemutvecklingen i många företag framöver.


AGENDA

16:30 - 16:45
Mingel, dryck och tilltugg

16.55 - 17.20
Anna Drotz, Norrköpings kommun och cyberattacken – händelseförloppet och hur kontrollen återtogs

17.20 - 17.50
Per Carlsson, Hur information blir kravställande för informationssäkerheten, samt vilken roll utveckling (CI/CD), automatisering och testbarhet har för säkerheten.

18.00 - 18.20
Henrik Ulander, Cyber Reciliance Act – hur kommer den att påverka systemutvecklingsprocessen?

18.20 - 18.45
Sergio Molero, Ökat fokus och högre krav på säkerhet i kombination med hög förändringstakt – vilka utmaningar finns och hur kan vi angripa dessa?

19.00 - 20.00
Mingel, dryck och tilltugg


DATUM, TID & PLATS


Datum: 6 september
Tid: 16.30-19.00
Plats: Holländargatan 13, Stockholm


TALARE

Sergio Molero är expert inom IT-säkerhet med närmare 25 års erfarenhet från IT-branschen, varav 18 år inom säkerhetsdomänen. Sergio har en bakgrund som utvecklare och hans huvudsakliga område är applikationssäkerhet med en förkärlek för arkitektur,  DevSecOps, molnsäkerhet samt Identity and Access management (IAM). 


Anna Drotz, Digitaliseringsdirektör på Norrköpingskommun, leder IT- och digitaliseringsavdelningen som styr och accelererar kommunkoncernens förmåga att använda de digitala möjligheterna för att leverera tjänster till invånare, näringsliv och besökare. Med utgångspunkt i en modern, användarvänlig, flexibel och säker IT-miljö skapas förutsättningar att effektivisera och innovera med kundnyttan i centrum. Anna är en nytänkande, driven ledare med drygt 20 års erfarenhet från IT- och verksamhetsutveckling i privat och offentlig sektor.

Henrik Ulander är chefsjurist och ansvarig för Legal Services på Forefront med närmare 25 års erfarenhet av affärsjuridik. Henriks expertis ligger inom områdena IT-avtal, IT-juridik, affärs- och inköpsjuridik samt kommersiella avtal. Under eventet kommer Henrik att fokusera på juridik och compliance inom säkerhetsområdet, men den nyfikna kan även ställa frågor om juridik inom området Generativ AI.

Per Carlsson är enterprisearkitekt på SKB, en del av Vattenfall Kärnkraft.Frågor eller funderingar?

För mer information om eventet, kontakta
Rebecca Hammel
, +46 76 169 31 23, Ansvarig Application Development, Forefront Consulting.

Vänta inte – anmäl dig nu

Missa inte chansen att delta på ett riktigt härligt event. Anmäl dig bums.