En övervakningskamera sitter på en vägg kameran

Säkrare utveckling för alla

6/9/2023 4:30
Holländargatan 13, Stockholm
Anmäl dig idag

System – ett utsatt område

Oavsett roll är säkerhet är ett ämne som blivit alltmer relevant och som omfattar många delar i en verksamhet.

Säkerhet som område är stort och det är nästintill omöjligt att bli helt skyddad från yttre hot. För att kunna fortsätta utvecklas och bli bättre på att skydda våra verksamheter från hot behöver vi dra nytta av varandra på helt nya sätt, jobba mer tillsammans och framför allt dela kunskap och erfarenheter.

Ett område som ofta är utsatt är system – så därför vill vi börja där. Vi bjuder in till en kväll där vi delar insikter och erfarenheter på temat Säker Systemutveckling.

Vi kommer att prata om metod, implementation, feature to market samt vilka utmaningar som ligger framför verksamheter i närtid. Vi kommer även belysa hur de ständigt ökande compliance-kraven i form av ny lagstiftning kommer att påverka systemutvecklingen i många verksamheter framöver.

Agenda

16:30 - 16:45
Mingel & kaffe

16.55 - 17.20
Anna Drotz, Norrköpings kommun och cyberattacken – händelseförloppet och hur kontrollen återtogs

17.20 - 17.55
Per Carlsson, Hur information blir kravställande för informationssäkerheten, samt vilken roll utveckling (CI/CD), automatisering och testbarhet har för säkerheten.

18.10 - 18.30
Henrik Ulander, Hur påverkar ökade compliance-krav systemutveckling framöver?

18.30 - 18.55
Sergio Molero, Ökat fokus och högre krav på säkerhet i kombination med hög förändringstakt – vilka utmaningar finns och hur kan vi angripa dessa?

19.00 - 20.00
Mingel, dryck och tilltugg

Talare

Sergio Molero

Concrete IT

Sergio har en bakgrund som utvecklare och hans huvudsakliga område är applikationssäkerhet med en förkärlek för arkitektur, DevSecOps, molnsäkerhet samt Identity and Access management (IAM).

Anna Drotz

Digitaliseringsdirektör
Norrköpings kommun

Anna leder IT- och digitaliseringsavdelningen som styr och accelererar kommunkoncernens förmåga att använda de digitala möjligheterna för att leverera tjänster till invånare, näringsliv och besökare. Med utgångspunkt i en modern, användarvänlig, flexibel och säker IT-miljö skapas förutsättningar att effektivisera och innovera med kundnyttan i centrum. Anna är en nytänkande, driven ledare med drygt 20 års erfarenhet från IT- och verksamhetsutveckling i privat och offentlig sektor.

Henrik Ulander

Chefsjurist och ansvarig för Legal Services
Forefront Consulting

Henriks expertis ligger inom områdena IT-avtal, IT-juridik, affärs- och inköpsjuridik samt kommersiella avtal. Under eventet kommer Henrik att fokusera på juridik och compliance inom säkerhetsområdet, men den nyfikna kan även ställa frågor om juridik inom området Generativ AI.

Per Carlsson

Enterprisearkitekt
SKB

Med utgångspunkt från arkitektur har Per arbetat operativt med att skapa mål- och lösningsarkitekturer, verkat som utvecklingsledare och implementerat både systemleveranser, kontinuerlig integration/utveckling, distribuerad nätverksarksarkitektur och datacenter, taktiskt genom införande av ramverk för kravarbete och arkitekturstyrning samt strategiskt med förmågebaserat IT-strategiarbete. Som enterprisearkitekt är Per van innovatör och föreläsare med 30 års erfarenhet från arbete med IT från ett antal olika roller för digitalisering av regulatorisk verksamhet och industri. Per har varit medförfattare åt Sveriges IT-arkitekter (IASA) samt skrivit om informationssäkerhetsmodellering med hjälp av Hidden structure analysis för Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Université de Paris.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.