Kvinna i tunnel ler

Effektiv IAM-strategi som svarar mot NIS 2

4/6/2024 11:00
Östra Storgatan 28C, Jönköping
Anmäl dig idag

IAM-strategin: fundamentet i all digitalisering

Identitets- och åtkomsthantering (IAM) är hjärtat i vår digitala transformation. Det är inte bara en teknisk detalj, det är kärnan i hur vi interagerar med digitala resurser, skyddar vår information och uppfyller lagkrav. Det handlar om att sätta verksamhetens behov i centrum.

NIS 2-direktivet, EU:s direktiv om åtgärder för en höggemensam cybersäkerhetsnivå, är ett viktigt steg framåt för att stärka cybersäkerheten och skydda våra digitala infrastrukturer. Genom NIS 2 ställsstränga krav på riskhanteringsåtgärder, även vad gäller IAM. Reglerna kommer att bli föremål för tillsyn och de som inte följer kraven kan bli föremål försanktioner. Eftersom direktivet börjar gälla i oktober 2024, är det nu – mer än någonsin – nödvändigt att ha en robust IAM-strategi.

Välkommen på vårt lunchseminarium

Den 4 juni är du varmt välkommen på vårt lunchseminarium där vi fokuserar på IAM och NIS 2. Vi bjuder på lunch och kommer att dela med oss av hur du kan utforma en effektiv IAM-strategi som svarar mot NIS 2 och sätter verksamhetens behov i centrum. Vad borde du ha koll på och vad måste du ha koll på? Med oss har vi vår partner One Identity, vår IAM-specialist Henrik Johansson och jurist Staffan Uhlmann.


Anmäl dig till eventet

Anmäl dig genom att maila till fredrik.winroth@forefront.se

Talare

Henrik Johansson

Head of Identity Access Management
Forefront

Henrik har gedigen erfarenhet inom IT- och tjänstebranschen. Hans specialistkunskap finns inom ITIL, IT-tjänstehantering, IT-strategi, privata moln och identitets- och åtkomsthantering (IAM). Henrik leder avdelningen Identity & Access Management på Forefront.

Staffan Uhlmann

Senior Juristkonsult
Forefront

Staffans bakgrund inom Justitiedepartementet ger honom unik inblick i framtagandet av både EU-regler och nationell lagstiftning. Staffan arbetar i brännpunkten mellan teknik och juridik och ser till att göra juridiken tillgänglig för alla.

Per Östlund

SoftWare Sales Account Manager
One Identity

Per agerar på svenska marknaden och arbetar som Account Manager på One Identity. Han har lång erfarenhet inom IAM- och säkerhetsbranschen.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.