Ökat engagemang när Svenska kyrkan och Forefront inför Microsoft 365

Inom Svenska kyrkans digitala arbetsplats-projekt fick Forefront förtroendet för verksamhetsinförandet och den tekniska utrullningen av Microsoft 365. Införandet omfattar Svenska kyrkans 22,000 geografiskt spridda användare.

Svenska kyrkan och Forefront har ett långtgående partnerskap. Vintern 2020 fick Forefront möjligheten att ta över utrullningsprojektet av Microsoft 365. I projektet har Forefront ansvarat för att effektivisera den tekniska utrullningsprocessen samt arbetat med verksamhetens mottagande genom utbildning och förändringsledning.

”Vi har arbetat mycket med att få upp volymen i utrullning och öka effektiviteten i vårt arbete, där vi  kontinuerligt utvecklat och förbättrat metoden och tekniken. Lika viktigt har de mjuka faktorerna som förändringsledning och utbildning av Svenska kyrkans användare och IT-personal varit.” – Jonathan Greiff, Delprojektledare, Forefront.

Svenska kyrkan har haft en hög ambition och förväntan gällande ett effektivt införande och utrullningstakt. ”Med hjälp av Forefront har vi kunnat överträffa förväntningarna av utrullningstakten och minskat antalet ’överraskningar’ som normalt kan hända vid denna typ av projekt. Det bästa med projektet är den positiva feedback vi har fått från våra anställda; och att vi ser att de faktiskt använder systemen.” – Pelle Djerf, IT-chef, Svenska kyrkan.

Vill du veta mer?

Joachim Johansson, Forefront Consulting, 076 – 635 19 55
Pelle Djerf
, IT-chef, Svenska kyrkan

Svenska kyrkan finns där människors finns. Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver – i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har.

Forefront Consulting är Microsoft Guldpartner och en av få i Sverige som är avancerad partner inom förändringsledning. Forefront är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 550 anställda. Med kontor på tio orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.