FörsäkringsGirot väljer Forefront som leverantör av nytt IT-stöd

Publicerad:

1/6/2021

För att möta efterfrågan av pensionsadministrativa tjänster utvecklar FörsäkringsGirot ett nytt IT-stöd och har valt Forefront Consulting som samarbetspartner. Det nya systemet kommer att vara enkelt, funktionellt och ge användarna en modern upplevelse.

Bild på Ulrika och Johan ståendes bredvid varandra, med en glasvägg med svarta ramar bakom sig

För att vara rustade att möta framtidens kundkrav satsar FörsäkringsGirot på att utveckla ett helt nytt IT-system som ska ersätta FörsäkringsGirots nuvarande lösning ”COINS”. Som marknadsledande inom tjänstepensionsadministration vill FörsäkringsGirot även i framtiden erbjuda tjänster som ligger i framkant och med det nya IT-systemet kan kunderna erbjudas en helt digitaliserad tjänst med snabbare utveckling av ny funktionalitet och en enklare användarvardag.

Efter en genomförd förstudie, omfattande upphandling och slutligen utvärderingsprocess har FörsäkringsGirot valt Forefront som partner för att utveckla det nya IT-systemet. Arbetet startar andra halvan av 2021.

"Genom ett framtidssäkrat system stärker vi vår position som marknadsledande inom tjänstepensionsadministration. Vi valde Forefront Consulting för deras tekniska kompetens och goda förmåga att leda och driva projekt. De är en aktiv samarbetspartner och vi delar målbilden att det ska vara lätt för Sveriges arbetsgivare att göra rätt när det kommer till efterlevnad av tjänstepensionsutfästelser", säger Ulrika Bragg, VD på FörsäkringsGirot

För Forefront innebär detta ytterligare ett viktigt steg mot att bli ett ledande svenskt management och IT-konsultföretag. Forefront är redan idag ett av de största konsultföretagen som kombinerar förmågor inom verksamhetsutveckling och rådgivning med teknikutveckling och agilt arbetssätt i moderna miljöer.

"Vi är oerhört stolta över att få fördjupa vårt arbete tillsammans med FörsäkringsGirot i detta mycket viktiga projekt och vi ser fram emot att bygga en långsiktigt stark kundrelation, som gynnar båda parter och FörsäkringsGirots kunder", säger Forefronts VD Johan Pettersson

Vill du veta mer?

Om Forefront Consulting Group AB

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med 550 anställda. Med 10 kontor i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.
Johan Pettersson, VD Forefront Consulting, 070 605 10 70

Om FörsäkringsGirot

FörsäkringsGirot erbjuder marknadsledande lösningar för pensions- och försäkringsadministration. Vår uppgift är att säkerställa våra kunders åtaganden till sina anställda genom att vara en oberoende aktör på marknaden. FörsäkringsGirot har över 26 års erfarenhet och vi är stolta över att ha fler än 800 nöjda kunder med 250 000 medarbetare. För mer information besök www.fgirot.se
Vendela Dellner, FörsäkringsGirot, 072-299 7286

Arbtesgrupp

No items found.
Dela pressmeddelandet
No items found.

Nyfiken på oss? Vi är nyfikna på dig!

Hör av dig till oss

KONTAKT

Ett urval av våra kompetenser

Bredden och spetsen hos våra Frontiers gör det lätt att matcha behov och ambitioner. Vilket område är du nyfiken på?