Definiera Designutmaning

Att formulera designutmaningen, ibland kallad ”designfrågan”, handlar om att omvandla problemen till en frågeställning som visar på möjligheter. Detta är nödvändigt för att kunna fokusera på rätt mål och ta framlösningar som löser rätt utmaning.

Om metoden

Rama in utmaningen genom en ”How Might We”-fråga för att fokusera på rätt problem.

2-10 Personer
Papper och penna eller digital arbetsyta.
60+ min
Hybrid

Aktiviteten att definiera designutmaningen lämpar sig bäst efter att man samlat in, analyserat och formulerat insikter från den utforskande fasen. Men det går även bra att inleda hela designprocessen med denna aktivitet och formulera en hypotetisk designutmaning som valideras och justeras under arbetets gång.

Förberedelser

 • Om det har samlats in och formulerats insikter från verkligheten och användarna i tidigare skede, så är det bra att alla deltagare har läst på eller fräschat upp minnet om dessa inför att definiera designutmaningen.
 • Om det inte skett ett utforskande arbete och insikter inte finns formulerade, så kan man göra övningen baserat på hypoteser om vad man tror problemet är.  Då är metoden gjord som en aktivitet i Uppstart-fasen. Hypoteser bör valideras genom aktiviteter i Utforska-fasen.

Steg-för-steg

1. Skriv kort ned problemet som ska lösas

 • Försök formulera problemet så kort och enkelt som möjligt med en mening.
  Exempel: ”Resenärer är frustrerade för att bussar i kollektivtrafiken är försenade”

2. Formulera om problemet till designutmaning/designfråga (”How Might We”)

 • Formulera problemet till en ”Hur-Skulle-Vi-Kunna …”-fråga (mer känd som ”How Might We”, HMW.)
  Exempel: ”Hur kan vi minimera resenärers frustration kring försenade bussar?”
 • Svårigheten här kan vara att se till att frågan inte blir alltför bred eller för begränsad. Frågeställningen ska fokusera på problemet, inte lösningen.
 • Läs mer om ”How Might We” i Djupdykning.

3. Definiera huvudsakliga resultat/effekter

 • Formulera vad du vill uppnå när designutmaningen är löst.
  Exempel: ”Glada resenärer.”

4. Skriv ned viktiga kontextuella aspekter eller begränsningar

 • Detta kan exempelvis handla om aspekter i ekosystemet som behöver beaktas, tekniska resurser som behöver vara på plats, tidsbegränsningar eller kulturellt betingade aspekter osv.
  Exempel: ”Budgetbegränsning för att sätta in fler bussar i trafiken.”

5. Vad är några (spontana) lösningar till din designutmaning?

 • Detta moment måste inte ingå här om det ändå planeras en idégenerering senare. Däremot kan några snabba svar på denna fråga indikera hur bra formulerad designutmaningen är. Om det är svårt att snabbt få fram några lösningar så kan designutmaningen vara för snävt formulerad.
  Exempel: ”Mer detaljerad real-tid information om bussen i app och vid hållplats. Trevliga väntrum för resenärerna. Osv.”
 • Se dessa som initiala idéer på lösningar som kommer att itereras.

6. Iterera formuleringen på designutmaningen

 • Nu när ni funderat igenom en runda och tagit hänsyn till olika aspekter gällande designutmaningen så är det läge att iterera formuleringen på frågan. Det kanske känns upprepande, men en bra formulerad fråga leder till bra lösningar.

Dokumentation och nästa steg

 • Dokumentera den formulerade designutmaningen.Den kommer vara vägledande för att ta fram idéer på lösningar och koncept. Dokumentera även önskat resultat, kontextuella aspekter och begränsningarna.
 • Om det genererades några spontana lösningar så kan dessa dokumenteras för vidare iteration.
 • När designutmaningen är formulerad är ett naturligt nästa steg att börja idégenerera lösningar på utmaningen. Detta kan göras genom en idégenereringsworkshop.

Om metoden

Rama in utmaningen genom en ”How Might We”-fråga för att fokusera på rätt problem.

2-10 Personer
Papper och penna eller digital arbetsyta.
60+ min
Hybrid

Tips

 • Om HMW-frågan är för bred så kan det bli svårt att veta hur man ska tackla den. Är den för smal så blir det svårt att generera stor bredd på lösningar till den. Tipset är att själv ta 5 minuter och testa generera idéer på frågan – om det går så har den potential!

Exempel:
För bred HMW-fråga: ”Hur skulle vi kunna designa en efterrätt?” (anger ingen riktning eller problem)
För smal HMW-fråga: ”Hur skulle vi kunna designa en strut för att kunna äta glass utan att det droppar?” (anger redan en färdig lösning)
Lagom HMW-fråga: ”Hur skulle vi kunna designa så glass så den blir lättare att äta?” (öppnar upp för många potentiella lösningar)

 • Som grupp görs denna övning bäst genom att i varje delmoment först låta deltagarna spendera några minuter att individuellt svara på uppgiften, därefter presentera för varandra för att sedan landa i ett eller flera valda formuleringar. Tillåt diskussion för att landa i gemensamma formuleringar. Det är viktigt att gruppen får en samsyn på designutmaningen.