Hinderanalys

När en organisation inte kommer vidare med en önskad förändring kan det vara svårt att sätta fingret på vad problemet är eller vad som hindrar organisationen från att komma vidare med förändringen. Hinderanalys är en enkel modell för att kartlägga var det egentliga hindret ligger.

Om metoden

Kvalitativt insiktsarbete för att förstå vad som är det verkliga hindret för en förändring.

1-2 Personer
Något att anteckna på.
2+ Dagar
Hybrid

Förberedelser

 • Om du inte är bekant med Djupintervjuer, läs på om den metoden. Vi går inte här in på detaljer om tillvägagångssättet för att planera, genomföra och analysera resultatet.
 • Planera vilka du ska intervjua, så att du får en god representation bland medarbetarna.
 • Ta fram en intervjuguide utifrån nedanstående frågor.
 • Intervjua medarbetarna en och en. Lägg stor vikt vid att få intervjupersonen att känna sig bekväm under intervjun och trygg med att allt som sägs kommer att anonymiseras. Annars riskerar du att inte få framsanningen.
 • Efter intervjuerna: analysera resultatet och fastställ vilket fokus det fortsatta arbetet behöver ha för att förändringen ska ske.

Steg-för-steg

1. Finns kunskapen?

Känner medarbetarna till den önskade förändringen? Vet medarbetarna vad som förväntas av dem?
Om nej, fokusera det fortsatta arbetet på att:

 • Förankra målet hos medarbetarna genom att konkretisera, visualisera och kommunicera målbild.
 • Skapa engagemang hos medarbetarna genom att involvera dem i arbetet med att identifiera hur var och en kan bidra för att nå målbilden.

Om ja, fortsätt med fråga 2.

2. Finns viljan?

Håller medarbetarna med om att det är rätt sak att göra / prioritera?
Om nej, fokusera det fortsatta arbetet på att:

 • Skapa engagemang hos medarbetarna genom att involvera dem i kartläggning av vad som krävs för att nå målbilden och utifrån vilka parametrar det är rätt att prioritera.
 • Förankra till beslutsfattare så att de förstår vad som krävs för att nå målbilden.

Om ja, fortsätt med fråga 3.

3. Finns förutsättningarna?

Har medarbetarna förutsättningar för att kunna göra det som krävs (och på det föreslagna sättet) för att förändringen ska uppstå?

Om nej, fokusera det fortsatta arbetet på att:

 • Kartlägga vilka förmågor som saknas samt hur uppföljning sker och vilka beteenden som ska premieras.
 • Förankra till beslutsfattare vilka åtgärder som behövs.

Dokumentation och nästa steg

 • Hur dokumenteras det som är gjort? Ibland är det så enkelt som att bara påminna om ATT man ska dokumentera beslut osv.
 • Rekommendera ett nästa steg, t.ex. summera resultatet tillett beslutsunderlag
 • Var noga med att avrapportera resultatet av fråga 1 och 2 till beslutsfattare, även om du identifierat att det var på fråga 3 hindret fanns. De behöver få insikt om vad som INTE är problemet för att förstå att deras tidigare insatser inte räcker.

Källor

Prosci.com

Om metoden

Kvalitativt insiktsarbete för att förstå vad som är det verkliga hindret för en förändring.

1-2 Personer
Något att anteckna på.
2+ Dagar
Hybrid

Tips