Idégenereringsworkshop

När det finns en definierad målgrupp och ett definierat problem eller designutmaning, så kan det vara dags att spåna på lösningar.

Om metoden

Tips på workshop-upplägg och metoder för att tillsammans generera massor av idéer.

2-20 Personer
Papper, post-it, pennor, material för planerade övningar.
60+ min
Hybrid

En idégenereringsworkshop är ett bra format för att ta fram många idéer på lösningar med andra deltagare. Här presenteras tips på hur en workshop baserat på brainstorming-tekniken kan planeras, samt förslag på övningar för idégenerering och prioritering.

Förberedelser

 • Se till att designfrågan/problemställningen som idéerna ska lösa är formulerad, uttalad och överenskommen.
 • Välj idégenereringsövningar utifrån uppgift och deltagare.
 • Tidsplanera! Förslag: 10 min till introduktionsdelar, 5-10 min för uppstartsövning, ca 20-40 min per idégenereringsövning. Reservera minst 20 min på slutet för prioritering och diskussion.
 • Glöm inte planera in pauser och se gärna till att det finns kaffe, frukt, godis eller annat energigivande för deltagarna, särskilt för långa sessioner.

Steg-för-steg

1. Introduktion till sessionen

Introducera sessionens syfte, mål och problemställning/designfråga som idéerna ska lösa.

2. Tydliggör regler som ska följas undersessionen

 • Brainstorming-tekniken handlar om att dra nytta av gruppen och bygga på varandras idéer. Därför kan det vara bra att ha regler för att upprätthålla en tillåtande och kreativ miljö. Exempelvis:
 • ”Ja, och”-principen: Döm inte idéer för tidigt och bidra till en positiv stämning genom att säga ”ja, och …”istället för ”nej, men …” för att bygga på varandras idéer.
 • Våga vara lite crazy (även orealistisk!) med idéerna. Kanske inspirerar det till något helt nytt!
 • Fokus på kvantitet före kvalitet

3. Värm upp med uppstartsövning(-ar)

 • För att skapa en mer avslappnad stämning och få folk att släppa loss på kreativiteten rekommenderas en uppstartsövning som kan generera glada miner och avslappnat mindset.
 • Exempel: ”Vad kan man göra med… (ett föremål)?”-övningen som går ut på att deltagarna skriver ned så många användningsområden av ett bestämt föremål som möjligt på kort tid (t ex 3 min). Föremålet kan vara enpenna, ett gem, en tegelsten osv. En idé per post-it lapp.  Idéerna behöver ej vara realistiska, det är kvantitet över kvalitet som gäller här.

4. Använd olika metoder för att generera idéer

Det finns olika idégenereringsövningar som syftar till att öka kreativitet. Val av övning beror på vad som lämpar sig för utmaningen, deltagarna och tiden. Här nedan finns några förslag:

 • Negative brainstorm (”Tvärtom-metoden”): Byt perspektiv. Ta fram de sämsta lösningarna för att möta utmaningen! Detta genererar oftast ett gott skratt. (Fungerar även som uppvärmningsövning.) Vänd därefter på de sämsta lösningarna till något bra.
 • Osbornes idésporrar (SCAMPER): “Substitute,Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse” – applicera egenskaperna och få nya infallsvinklar på problemet och idéerna.
 • Crazy 8: Dela in ett pappersark i 8sektioner. Skissa snabbt 8 olika idéer på 8 minuter (1 skiss/minut).
 • BrandSwap/Brandstorming: Ta på dig ett annat varumärkes identitet (eller person; "hur hade Madonna gjort?") och generera lösningar utifrån det varumärkets perspektiv. 

5. Sålla och Prioritera bland idéerna

Några förslag på hur man kan sålla och prioritera bland idéer som gruppen tagit fram:

 • Låt deltagarna själva sålla bort egna idéer: Deltagarna får gå igenom sina och andras idéer och presentera ”den bästa idén”som kan vara en tidigare idé eller en ny idé inspirerad av andra idéer. På detta sätt sållas idéerna ned till samma antal som deltagarna.
 • Prioritera med röstning: Låt deltagarna få tre prickar (t ex klistermärken) att rösta på de idéer de anser är bäst (medeller utan kriterier).
 • Prioritera med en fyrfältsgraf: Placera tillsammans ut idéerna i en fyrfältsgraf, t.ex. en PICK-graf.

Dokumentation och nästa steg

 • Se till att de prioriterade idéerna är väldokumenterade. Om möjligt är det bra att spara ned alla (även oprioriterade) idéer för eventuella återbesök.
 • Nästa steg kan vara att ta vidare de prioriterade idéerna, vidareutveckla, visualisera och testa.

Om metoden

Tips på workshop-upplägg och metoder för att tillsammans generera massor av idéer.

2-20 Personer
Papper, post-it, pennor, material för planerade övningar.
60+ min
Hybrid

Tips

 • Glöm inte bort problemställningen/designfrågan och målgruppen:
  Upprepa detta då och då under workshopen så att ni inte tappar fokus på målet.
 • Involvera gärna beslutsfattare i idégenereringen:
  Då får den/de också bredda sitt perspektiv på lösningar samt får bättre förståelse för idéer och prioritering som eventuellt ska presenteras för den/de.
 • Inkludera designprinciper:
  Om det finns designprinciper definierade förlösningen så kan de presenteras i början av sessionen. Dock bör man ha i åtanke att designprinciper ibland kan begränsa kreativiteten. Designprinciper kan även introduceras senare under vidareutveckling av idéerna.