FörsäkringsGirot väljer Forefront Consulting som Performance Partner

För att kunna svara snabbare mot kunders behov och ökad grad av digitalisering inom svenskt näringsliv och den offentliga sektorn har FörsäkringsGirot valt att förstärka sitt nuvarande samarbete med Forefront Consulting och har nu ingått i ett Performance Partner-avtal.

Stärkt partnerskap – stärkt förmåga

FörsäkringsGirot tillgodoser en kvalitativ, effektiv och enkel administration av 300 000 privatpersoners tjänstepensioner och övriga förmåner. Bland deras kunder finns arbetsgivare inom en mängd branscher, alla i behov av att ha en partner som är agil och som säkerställer att administrationen av deras förmåner och tjänstepensioner är i trygga händer. Som Performance Partner till FörsäkringsGirot kan Forefront Consulting säkerställa att FörsäkringsGirot hittar den kompetens och kraft som behövs för att nå deras mål.

”Sedan vi började arbeta med Forefront Consulting för att utveckla vårt nya IT-system har de varit en otroligt professionell och pålitlig samarbetspartner. De har en hög kompetens inom modern teknik, arkitektur och verksamhetsutveckling och kan nu även erbjuda oss ett löpande stöd på fler viktiga kompetensområden utifrån våra behov. Genom att fördjupa vårt samarbete med Forefront, kommer vi få ett starkt komplement till våra interna förmågor så att vi kan fortsätta växla upp utvecklingen och leverans av kvalitativ, effektiv och enkel administration av tjänstepension till våra kunder”, säger Ulrika Bragg, VD på FörsäkringsGirot.

Tydligare och ambitiösare samarbetsavtal

Forefront Consulting har arbetat tillsammans med FörsäkringsGirot sen 2021 då de valde Forefront Consulting som leverantör av ett nytt omfattande IT-stöd. Det nya Performance Partner-avtalet innebär att FörsäkringsGirot i första hand vänder sig till Forefront när de har konsultbehov avseende kvalificerad rådgivning och expertis inom b.la. teknik, IT, verksamhetsnära tjänster och kompetensutveckling. Dessa behov kan tillgodoses av Forefront Consulting eller något av dotterbolagen Forefront Accelerate (för underkonsultleverans) eller Forefront Amplify (för utbildningstjänster).

”Vi är glada och stolta över vårt Performance Partnerskap med FörsäkringsGirot. Att dela visioner med våra kunder är viktigt för oss, och genom att ingå i ett tydligare och ambitiösare samarbetsavtal kan vi bättre säkerställa att FörsäkringsGirots kunder får bättre, enklare och säkrare tjänster. Det är först då vi är nöjda – när våra kunders kunder är nöjda”, säger Johan Pettersson, VD på Forefront Consulting.

Vill du veta mer?

Johan Pettersson, VD Forefront Consulting
Ulrika Bragg
, VD FörsäkringsGirot

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.