Fas

Utvärdera

Metoder och processer för att utvärdera ett projekt, idé eller initiativ.