Djupintervjuer

För att kunna lösa användares problem och hitta nya och relevanta affärsmöjligheter, är djupintervjuer en mycket bra metod. Genom att skapa empati och lyssna in på vad som är viktigt för användare förstår du vad som är viktigt på riktigt och vad som behöver lösas. Du undviker också gissningar som lätt leder till fel eller dåliga lösningar.

Om metoden

Använd empati för att inhämta kvalitativa insikter och skapa nya möjligheter.

1-2 Personer
Möjlighet att ta anteckningar, spela in ljud/bild, transkribering, tex via Teams inspelning.
Flexibelt
Hybrid

Förberedelser

 • Börja med att skriva en researchplan som omfattar:
  Bakgrund. Researchmål och övergripande frågeställningar – vad vill vi lära oss? Metodik. Urval. Tidsplan.
  Återkom till researchplanen och dina frågeställningar under arbetets gång, för att säkerställa att du inte glider från målet.
 • Gör desktop research. Vad finns det redan för information som du kan läsa dig till? Ju mer du lär dig om ämnet innan, desto bättre kan du nyttja dina respondenter.

Steg-för-steg

1. Vilka borde vi intervjua?

 • Vilka är målgruppen? Vilka kommer beröras avlösningen? Kan demografi påverka?
 • Intervjua inte bara ”vanlisar”. Säkerställ en god representation, men ta också med experter, early adopters eller andra extrema användare.
 • Välj antal respondenter utifrån hur mycket de förväntas skilja sig åt. En bredare researchfråga kräver ofta fler respondenter. Men du kommer långt med 5-10 personer. Om du har tid och budget för fler, arbeta hellre i iterationer – då kommer du få ut mer av din research.

2. Inhämta samtycke enligt GDPR från dina deltagare

3. Bestäm tid och plats för intervjuerna

 • Ska intervjuerna genomföras fysiskt (var då?) eller digitalt (vilket verktyg?).
 • Behöver vi kunna spela in?
 • När i tiden bör intervjuerna ligga? Ta gärna fram ett bokningsschema med tillgängliga tider.
 • Hur lång tid kommer varje intervju att ta? Rekommendationen är max 1h.

4. Boka respondenter

 • Boka respondenter en och en.
 • Lämna tid mellan intervjuerna för att hinna sammanfatta intervjuer och uppdatera intervjuguiden.
 • Planera så att ni är två personer på varje intervju; en som leder samtalet och en som antecknar. Undvik att vara fler än 3, annars kan respondenten lätt känna sig obekväm.

5. Förbered inför intervjuerna

 • Ta fram en intervjuguide. Börja med lätta frågor för att sedan djupa i ämnet. Lägg mycket tid på frågeformulering, så du verkligen får svar på rätt saker. Uppmuntra till berättande (dvs undvik ja- och nej-frågor). Lägg inte värderingar i frågorna. Undvik att fråga hur respondenten gör generellt, fråga hellre om ett specifikt tillfälle så gör du det enklare att svara.
 • Förbered eventuellt triggermaterial. Triggermaterial är ofta enkla visuella material som syftar till att locka fram tankar och reaktioner.

6. Genomför intervjuerna

 • Gör respondenten bekväm. Inled gärna med att prata om något avslappnat, försök hitta något gemensamt.
 • Påminn om att det inte finns något rätt eller fel svar.
 • Anteckna ALLT som sägs.

7. Analysera resultatet

Du kan använda flera olika metoder för analys, tex KJ-metoden. Men i korthet handlar det om:

 • Dra ut lärdomar. Läs igenom intervjuanteckningarna och plocka ut det intressanta. Använd researchfrågan för att bedöma vad som är intressant. Håll utkik efter drivkrafter, behov, hinder, positiva och negativa upplevelser.
 • Hitta teman. Klustra det du har hittat för att hitta mönster och gemensamma nämnare.
 • Formulera insikter. En insikt är ett kortfattat uttryck av vad du har fått reda på under din research. Insikter är ofta påståenden. Insikter är inte bara fakta om vad som har hänt, utan snarare enbeskrivning av varför något har hänt. Titta på dina teman och sammanfatta vart och ett med en mening som tydligt kommunicerar vad vi lärt oss. Komplettera gärna dina insikter med citat och bilder för att levandegöra insikterna.
  Försök att se och formulera dig bortom det uppenbara.

Dokumentation och nästa steg

 • Dokumentera så att andra enkelt kan ta till sig av det viktigaste. Hellre några korta punkter med de viktigaste slutsatserna än en lång rapport med alla detaljer.
 • Använd insikterna för att definiera en designfråga och inleda din idégenerering.

Om metoden

Använd empati för att inhämta kvalitativa insikter och skapa nya möjligheter.

1-2 Personer
Möjlighet att ta anteckningar, spela in ljud/bild, transkribering, tex via Teams inspelning.
Flexibelt
Hybrid

Tips

 • Ställ 5 x "varför?"-frågor, för att pusha respondenten att ge djupare svar.
 • Inkonsekvens. Ibland är respondenten inkonsekvent i sina svar. Notera och djupa för att förstå varför.
 • En fråga i taget. Ställer du flera kommer du inte få svar på dem.
 • Var inte rädd för tystnad. Fyll inte i respondentens meningar.
 • Kroppsspråk och känslor. Hitta ledtrådar i det ickeverbala.
 • Våga gå ifrån intervjuguiden. Så länge det är något som hjälper dig att besvara researchfrågan
 • Är insikten inspirerande? Får den teamet att vilja lösa ett problem?
 • En bra story väcker liv i insikten.
 • Är insikten något nytt? Eller känner alla redan till den?
 • Kommer insikten påverka vår design?
 • Är insikten relevant för vår researchfråga?