Spårbarhet i supply chain är grunden för hållbarhet

Spårbarhet av råvaror, produkter och processteg är avgörande för att få kontroll på sin ESG (Environmental, Social & Governance )-påverkan. Spårbarhet leder även till bättre konkurrenskraft, ökad flexibilitet och lönsamhet tack vare en ökad kontroll genom hela kedjan. Dessutom minskar sårbarheten eftersom avbrott kan hanteras när det finns kunskap om var i flödet produkter och råvaror finns, eller saknas. Kort sagt: rätt och tillgänglig information är det som behövs för att verksamheter ska närma sig en hållbar och stabil leveranskedja. Vi tittar närmare på vilka steg som behöver tas.

Det är skillnad på leveranskedjor och leveranskedjor. Exempelvis kan en dålig leveranskedja för nickel ge 20 gånger (!) högre koldioxidutsläpp än en bra leveranskedja. De som inte spårar sina mest utsatta råvaror och inte kan visa på faktiska hållbarhetsförbättringar i leveranskedjan riskerar att anklagas för green washing, ibland med all rätt. När det kommer till spårbarhet i leveranskedjor ligger vissa branscher i framkant, till exempel fordonsindustrin; där följs en del råvaror med hjälp av blockkedjeteknik. Blockkedjan synliggör hela processen av vissa råvaror, från malmbrytning till rening och bearbetning. Processtegen kan följas och det blir helt plötsligt enklare att ställa krav på allt från arbetsmiljö till koldioxidutsläpp hos leverantörerna.

Krav från alla håll – inte minst EU

Kraven på spårbarhet, transparens och information kommer inte minska, snarare ökar de exponentiellt. De som agerar proaktivt istället för reaktivt kommer kunna hantera kraven mer kostnadseffektivt, samtidigt som de skördar fördelarna med att stärka förtroendet hos konsumenterna för varumärket. Ett exempel är dagligvaruhandeln i Sverige, som gemensamt agerar proaktivt gentemot lagstiftningar. Regulatoriska spårbarhetskrav finns idag främst för animaliska produkter, men om (eller när) nya krav för andra produkter införs gäller det att branschen har ett bra system för den informationsdelning som krävs.

Den enkla sanningen ser ut som sådan – fler krav kommer. Det kommer ställas krav på allt från högkapacitetsbatterier till fisk. Alla branscher kommer påverkas av krav från EU framöver; närmast ligger klädindustrin – den fjärde största industrin gällande miljöpåverkan och utsläpp.

Fastna inte i analysen – starta!

Trots att det finns många fördelar med att tidigt börja arbeta med spårbarhet är det få som är igång med arbetet. Det absolut viktigaste är att komma igång och inte överanalysera, trots att det är ett mycket komplext område som gör att man kan fastna i analysen. Att ha som mål att komma igång med något som visar värde, snarare än att välja det bästa testet, är viktigt. När du snabbt kan visa värde kan du även bygga kunskap i organisationen, även om inte allt finns på plats från start.

Det är lätt att tro att mycket data är det som behövs, men det är en sanning med modifikation. Främst är RÄTT data det som behövs.

  • Gör en genomgång av bolagets mål, övergripande och främst för hållbarhet, och definiera vilken information som är av störst värde.
  • Skapa en översikt med behovet av data, applikationsområde och krav på visibilitet (t.ex. leverantörsnamn, återvunnet material, leverantör på nivå 4 etc.).
  • Arbeta systematiskt med att fylla igen de luckor som finns och samarbeta med leverantörer för att nå gemensamma mål med gemensamma standards för data.

Spårbarhet blir ett alltmer centralt krav från både myndigheter och kunder. Sätt dina kunder i centrum och gör ditt bolag konkurrenskraftigt i längden, det finns många vinster att uppnå.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.