Dataenergicenter och cirkulär ekonomi i fokus hos T.Loop

Oavsett hur du går tillväga och vilken bransch du befinner dig i står en sak säkert; vi behöver säkerställa att vi digitaliserar på ett klimatsmart sätt. Det finns många sätt att ställa om en verksamhet, såsom energieffektiv lagring och applikationsutveckling, eller genom att implementera klimatsmart arbetssätt på den digitala arbetsplatsen. En spännande aktör är den svenska startupen T.Loop som har bestämt sig för att förändra det traditionella sättet att bygga och driva datacenter genom att skapa klimatsmarta dataenergicenter.

Vår egna Senior Advisor inom Hållbar IT, Cecilia Hjertzell, träffade vår kund T.Loops VD och medgrundare Staffan Stymne och pratade om vad ett Data Energy Center® egentligen är och hur cirkulära affärsmodeller bidrar till en klimatsmartare digitalisering.

Nästa generations datacenter ska vara energianläggningar  

T.Loop är i färd med att bygga sitt första Data Energy Center® i fastighetsbolaget Capmans fastighet ”The Factory” i Häggvik, i norra Stockholm. Staffans vision är att nästa generations datacenter ska vara energianläggningar.

Hälften av världens energi används i fastigheter  

Mer än hälften av vår globala energianvändning går till att värma och kyla våra fastigheter. Men en allt större del går till datacenter, som 2030 bedöms stå för ca 3,4 % av den totala energianvändningen. När datacenter använder el för att göra databeräkningar och elen omvandlas värme skapas restvärme. Det pågår en rad forskningsinitiativ kring hur restvärmen i datacenter ska kunna nyttjas. Forskningsinstitutet RISE har bl a i ICE Datacenter forskat på hur restvärmen, eller spillvärmen som det också kallas, kan användas i växthus som byggs i anslutning till datacenter. Datacenter är dock ofta belägna utanför tätorter där det inte finns avsättning för överskottsvärmen och det kräver också att det byggs nya byggnader och ny energiinfrastruktur i anslutning, vilket i sig innebär en klimatpåverkan. En av anledningarna till att det inte finns en befintlig lösning på plats är att det hittills inte har ställts några krav på datacenter för värmeåtervinning. Dessutom har många datacenter haft en subventionering genom industribeskattning på elen, vilket kraftigt reducerat energikostnaden. Denna subventionering togs bort 1 juli 2023, vilket kommer öka kostnaden för nuvarande datacenter markant.  

”Det krävs Re-Design Thinking för att skapa förståelse för de andra branschernas behov. En cirkulär affärsmodell kräver att vi jobbar gränsöverskridande och ser till hela värdekedjan. Det kan vara utmanande att den som är leverantör plötsligt blir kund, men det krävs att vi kliver utanför våra givna roller”, säger Staffan.  

Så kan restvärme nyttjas

T.Loop ser stora möjligheter för en smartare energianvändning genom att nyttja värmen till befintliga fastigheter. Tänk dig ett stort datacenter med oändliga rader av serverrack. Därefter tar du nu tar alla dessa serverrack och delar upp dem i 100 mindre rader och placerar ut dem i befintliga byggnader, t ex i ett källarplan som inte används. Då behöver du inte bygga en separat byggnad för enbart ett datacenter, och du kan dessutom använda värmen som produceras från datacentret till att värma upp den redan befintliga byggnader. Överskott hos datacentrets batterier och reservkraft kan användas för att balansera elnätet och kapa effekttoppar vilket både skapar nya intäktsströmmar och bidrar till energiomställningen.  

Cirkulära affärsmodeller kräver Re-Design Thinking  

Staffan har en lång karriär inom energisektorn. Att det inte är energibranschen som driver frågan har med den klassiska innovationsutmaningen att göra att, nämligen den att ställa sig frågan hur kan mina resurser användas av någon annan. Ett dataenergicenter kombinerar tre branscher; datacenter, fastigheter och energibranschen.    

”Idag använder datacenter 3 TWh i Sverige. Det motsvarar elanvändningen för hela Uppsala län. Om vi ska tredubbla andelen datacenter så är det viktigt hur vi bygger framåt. Ett datacenter är till 90 % en energianläggning. Med kloka teknikval, rätt lokalisering och energioptimering är datacenter inte en klimatbelastning utan en energiresurs och en given del i klimatomställningen”, fortsätter Staffan.    

Edge computing för mer kraft

Det senaste decenniet har alltmer data flyttats ut i moln, som i sin tur består av ett eller fler sammankopplade datacenter, ofta belägna i avlägsna område. För att uppfylla nya krav från kunder och omvärld på snabba svarstider, fysisk rådighet över information och minskade nätverkskostnader behöver alltmer data produceras och hanteras nära datakällan. Det leder till att mer datakraft behövs i urbana områden. Denna trend kallas Edge Computing och spås växa mycket kraftigt det närmaste decenniet, i takt med etableringen av AI, IoT, 5G och 6G.

30 dataenergicenter de kommande tre åren  

T.Loop är snart klara med etableringen av sitt första dataenergicenter som kommer att vara redo att tas i bruk under september 2023. Bolaget har som mål att bygga runt 30 dataenergicenter de kommande tre åren. Men visionen är långt större än så och bolaget ser fram emot att bli en viktig pusselbit i att bidra till ett minskat koldioxidavtryck från såväl datacenter som fastigheter. Eller som T.Loop sammanfattar sin vision – Less carbon in computing.  

Så här vill T.Loop bidra till ett minskat koldioxidavtryck från datahallar.  

  • Återbruk av befintliga lokaler. T.Loop bygger datacenter i befintliga lokaler vilket minimerar behovet av nybyggnation som annars lämnar ett stort klimatavtryck.  
  • Direktvärmeåtervinning och vätskeburen kylteknik. Direktvärmeåtervinning är mycket effektivare än konventionell värmeåtervinning från datacenter där en elkrävande värmepump måste användas för att lyfta temperaturen till rätt nivå.
  • Bidra till balans i elnätet. Batteriet kan användas för att balansera upp elnätet och stabilisera det vid toppar i energianvändningen.
  • Batterier och vätgasbränsleceller i stället för diesel. För ytterligare synergier så kan solceller kopplas till systemet.
  • Placering där data uppstår och energi behövs. Med IoT så behöver data kunna hanteras lokalt för att undvika latens i överföringen.    

Hållbar IT är framtiden

Vill du veta mer om hur fördelarna med en mer hållbar digitalisering och IT miljö? Våra specialister hjälper dig gärna!

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.