I vems händer ligger konsumentens makt?

Vi ska inte sticka under stol med att industrier och branscher sitter på en stor del av makten när det kommer till vad vi köper för produkter, hur vi köper dem och vad som sker med produkten när den inte längre behövs. Med det sagt kan konsumenter inte hävda att de inte kan påverka nämnda spelares miljöpåverkan. Konsumenter, som grupp, sitter nämligen på mer makt än de själva tror – förutsatt att de får rätt information.

Vill vi verkligen ha produkten dagen efter?

När ett köp görs ligger en stor del av makten i händerna på konsumenten för att minska miljöpåverkan. Närmast i tanken ligger kanske valet av last mile, det vill säga det sista steget i leveranskedjan innan produkten hamnar hos köparen. När kunderna handlar online finns det oftast möjlighet att välja leveranssätt. Svensk handel spår att e-handeln i Sverige kommer vara upp emot 40 % av detaljhandelns omsättning 2030 jämfört med dagens lite dryga 20 %, vilket innebär att kundens val av leveranssätt blir betydande för miljön.

Många e-handlare agerar utifrån att kunden vill ha varan snabbt, men kunden är oftare mer intresserad av informationen om när och var varan kommer. Osäkerheten i “3-7 arbetsdagar” upplevs som mindre pålitligt än det dyrare (och ofta mindre miljövänliga) leveransvalet “imorgon mellan 17-22”. Ges kunden tillräckligt detaljerad och tillförlitlig information kan hen därmed också göra ett mer hållbart leveransval.

Att välja leverans till utlämningsställe eller paketbox är klart bäst eftersom det möjliggör för transportören att köra med mer välfyllda transporter. Det bygger förstås på att kunden själv inte kör med egen bil endast för att hämta upp leveransen. Leverans till hemmet är ett sämre alternativ på grund av fyllnadsgrad, samt risken för att kunden inte kan ta emot leveransen och en ny körning behöver göras.

Om hemleverans ändå väljs så är en längre leveranstid bättre, eftersom transportören ges större möjlighet att planera. En snabb leverans (<24h) kostar mycket i miljöbelastning på grund av att transportföretagets information inte är tillräcklig, möjligheten att optimera/fylla transporterna uteblir och många bilar kör alldeles för få paket. 

Last mile är inte största miljöfaran

Det är lätt att tro att den ”sista milen” är den största miljöbelastningen för en produkt, men det är produktionen och råvarorna som är viktigast. För att konsumenter ska kunna handla hållbart krävs tillförlitlig information.

Det betyder att konsumenter står inför precis samma utmaning som inköparna, som vi tittat närmare på tidigare. Idag finns det aktörer inom exempelvis industrin som använder sig av tekniska lösningar som bland annat kan hantera spårbarheten i kedjan, hantera informationsdelningen genom leveranskedjan, samt nyttjas för att nå en högre grad av cirkulära flöden där produkten säljs i andra hand.

Denna trend har nu nått konsumentinriktade företag; allt fler företag underlättar genom att dela med sig av produktinformationen i en QR-kod, exempelvis insydd i plagget. Det betyder att dagens konsument kan annonsera sitt plagg och samtidigt ge tillförlitlig information till andrahandskunden genom att dela QR-koden (eller informationen som delas genom den).

Denna relativt lättillgängliga teknik skapar även en möjlighet för företag att erbjuda andrahandsplagg genom sina egna plattformar för att komplettera befintliga affärsmodeller. På så sätt nås nya kundgrupper och kundlojaliteten från befintliga kan förbättras. I en kraftigt växande andrahandsmarknad finns stora möjligheter att sätta kunden och miljön i fokus samtidigt som nya affärsmodeller kan ta plats.

Information = makt

Återigen ser vi att information är viktigt för att göra ett bättre val för miljön. Människor vill göra bättre val, men när vi inte vet hur – eller blir osäkra – så gör vi mindre bra val. Makten ligger därmed i konsumenternas händer, men först när informationen blir korrekt och tillgänglig.  

Vill du veta mer om hur jag och mina specialist-kollegor inom Procurement & Supply Chain kan hjälpa din verksamhet? Hör av dig!

Källor och vidareläsning:

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.