Tillgänglighet, shout out till Kina och dyslexi

Jag har dyslexi. Med andra ord har jag läs- och skrivsvårigheter. Min dyslexi har alltid funnits med mig och den har, och är fortfarande, ofta ett hinder. Det har gjort det svårt att läsa, skriva och förstå ords betydelse och lett till känslan “varför kan inte jag som alla andra?” Tillgänglighet är därför något som ligger mig varmt om hjärtat och jag försöker alltid lägger lite extra fokus på att förstå mina kunders användare och deras specifika behov. För mig handlar tillgänglighet inte bara om att skapa en upplevelse som fungerar för den stora massan, utan för alla, oavsett vad man har för förutsättningar. Webben ska vara ett verktyg som skapar möjligheter, inte hinder.

Ett perfekt utgångsläge

Skolan har alltid varit jobbig för mig, men jag har tyckt att det har varit roligt att lära mig nya saker och därför alltid haft motivation att kämpa framåt. Dyslexi-diagnosen för mig kom sent i livet. Jag skulle precis börja skriva min C-uppsats när jag fick beskedet att jag “med min läsnivå inte ska klara av universitetsstudier”. Tack för den, då struntar vi väl i det då. Eller? Idag sitter jag här med två kandidatexamen, en yrkeshögskoleexamen och diverse fristående högskolekurser från hela världen i bagaget.  

Beskedet om diagnosen var tung, men det hjälpte mig att förstå och ta tag i det som var svårt och söka den hjälp jag behövde för att fungera på samma nivå som andra. I slutändan såg jag möjligheter istället för svårigheter; hur kan jag använda detta till min fördel och utvecklas som person? Att arbeta som UX-designer och få arbeta med digital tillgänglighet är ett perfekt läge där jag får använda mina erfarenheter för att skapa värde.  

Jag ser det som en utmaning att skapa design som är både visuellt tilltalande och funktionell, både med och utan assistive tech. Men det är just det, en utmaning – inte ett hinder. Det finns ingenting som utesluter tillgänglighet från design. Och det är en utmaning som jag välkomnar med öppna armar samt en extra dos av kreativitet.

Snabba tips för en tillgänglig webb – vilka checkar du av?

Personer med dyslexi har svårt att läsa och förstå text i olika utsträckning. Det kan vara svårt att uppfatta eller förstå olika ord, speciellt myndighetssvenska. Därför är det bra att skriva i klarspråk och använda enklare ord. 

Personer med läs- och skrivsvårigheter läser ofta långsammare, vilket gör det viktigt med disponering av text och hur den visuellt presenteras. Visa en tydlig hierarki med rubriker och tydliga sektionsavdelningar. Långa textstycken eller ’wall of text’ upplevs väldigt jobbiga och därför kan det vara bra att ha kortare textstycken med tydliga uppdelningar som blir naturliga pauser i texten.  

Checklista:

 • Undvik eller förklara svåra ord
 • Skriv det viktigaste först
 • Använda ett du-tilltal
 • Skriv ut förkortningar
 • Använd korta meningar
 • Jobba med klarspråk
 • Låt någon annan korrekturläsa din text

Dyslexi faller under kognitiva funktionsnedsättningar där bland annat ADHD, ADD, autism, utmattningssyndrom och hjärntrötthet ingår. När man designar för personer med kognitiva nedsättningar så är det bra att förstå vad de upplever som svårt. Uppmärksamhet och fokus är en stor del av det vi som designers kan underlätta, dessutom kan vi hjälpa personer att:

 • Sortera intryck
 • Uppfatta hur lång tid någonting tar, exempelvis att fylla i en enkät
 • Planera bättre
 • Hjälpa dem minnas
 • Processa information
 • Tolka texter

För att bemöta dessa svårigheter så kan vi som designers ge stöd genom att sortera intryck genom placering och tydliga hierarkier. Vi kan undvika att ha flera olika element nära varandra och sortera ut den information som är viktig.  

När det kommer till interaktiva moment som att fylla i ett formulär, är det bra att visualisera var användaren befinner sig i flödet och hur många steg som är kvar. Då får användaren en bild av hur lång tid flödet kommer att ta.  

’Visual thinkers’ hjälps av ex. bildstöd och film, eller en ikon som bekräftar budskapet i texten och ger användaren ett visuellt ankare när de skannar av texten. Det blir ett positivt avbrott i ren text som kan upplevas jobbig och svår. För dem som har svårt att läsa text kan videomaterial vara fördelaktigt då användarna kan lyssna på texten istället för att läsa den.

Sist men inte minst, en shout out till Kina

Och vet ni vad som gjorde den här resan möjlig? En fantastisk eldsjäl vid namn Kina Edin. Kina var Funkasamordnare vid universitetet där jag pluggade. Hon såg mig, hon hörde mig och hon förstod mig bättre än någon annan tidigare gjort. Utan henne hade jag inte varit där jag är idag, redo att använda mina erfarenheter för att göra världen lite mer användarvänlig för alla där ute som behöver min hjälp. Som designer har jag möjligheten att vara alla användares Kina Edin.

Genom att se och förstå varandra så kan vi skapa möjligheter istället för hinder. Tillsammans kan vi skapa en förståelse som leder till sömlösa användarupplevelser där fler känner sig sedda och hörda.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.