Tillgänglighet, Bonava och människan i centrum

Under 2025 börjar lagen (2023:254) om tillgänglighet för vissa produkter och tjänster att gälla. Lagen kräver att produkter och tjänster som involverar betalningstransaktioner eller ömsesidig kommunikation med konsumenter ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Vi bjöd in vår kund Bonava och Axess Lab för att prata om möjligheterna och utmaningarna med att skapa en tillgänglig och inkluderande digital upplevelse. Samtalen inleddes med en kort introduktion där våra UX-designers Tara O’Keefe och Paulina Tuveland berättade om det utforskande arbetet kring användares behov som i sin tur möjliggör en tillgänglig design som kan användas av alla. Sen tog vår juristkonsult Lena Forsmark vid och introducerade de kommande legala kraven.

Bonava designar för människor

Den nya lagen om tillgänglighet för vissa produkter och tjänster inkluderar bland annat datorer, smarttelefoner, bankomater, biljettförsäljningsautomater, e-post och e-handelstjänster. Produkter måste CE-märkas och teknisk dokumentation upprättas. Med andra ord är det en omfattande lag, där många frågetecken fortfarande finns. Vi bjöd in vår kund Bonava, som vi arbetat tätt tillsammans med sen 2016, till vårt kontor i Stockholm för att diskutera möjligheter och utmaningar med den nya lagen.  

Labba med Axess Lab

Tillgänglighetslabben genomfördes med Axess Lab, ett företag som specialiserar sig på att hjälpa deras kunder göra deras produkter tillgängliga och användbara för alla. Axess Lab tog med sig olika typer av hjälpmedel så deltagarna kunde pröva på olika hjälpmedel såsom ögonstyrning, goggles som simulerar olika former av synnedsättningar, och kognitionsövningar.

Desideria tillsammans med Axess Lab visar sitt punktskriftstangentbord och hur det fungerar att surfa som nästintill blind.

Att designa utifrån människan

För Bonava är det ingenting nytt att sätta människan i centrum; de bygger hem som designas utifrån människan. I talande stund har bolaget hjälpt sina kunder hitta drygt 40 000 perfekta hem. Forefront har arbetat tätt tillsammans med Bonava sen de startade 2016. Tillsammans har vi utvecklat deras kundwebbar, med team som har bestått av allt från Designers, Scrum Masters, Frontend och Backend-utvecklare. Vi frågade Bonavas Helena Sjöberg, Head of Data, och Emma Mossberg, Product Owner, hur de ser på compliance och vilken roll design spelar in i deras digitala kundupplevelse.  

Berätta om er designresa! Vem designar ni för? Vilka är era användare?

Emma

Jag är produktägare och ansvarar för vårt webbteam som bygger våra kundwebbar och inloggade sidor. Det är via våra kundwebbar som vi når ut till befintliga och nya kunder och det är en viktig byggsten i vårt säljarbete. Mitt team designar för våra slutkonsumenter, helt enkelt. Men sen har vi också en till grupp med stakeholders – våra medarbetare. Vi finns i Sverige, Finland, Tyskland och Baltikum och anpassar oss efter målgrupperna – men användartesterna är väldigt lika när vi jämför resultaten mellan olika länder.

Att förbli compliant kräver mer och mer ju mer digitaliseringen breddas. Hur tror du er bransch påverkas?

Helena

Byggbranschen är väldigt van vid att arbeta med compliance, men med det sagt är det självklart ett stort arbete som ligger bakom alla förändringar som nya lagar och regelverk tillför. Säkerhet och tillgänglighet är A och O när man bygger bostäder och det är tusentals saker som ska bli rätt och som är standardiserade. Vår kärnverksamhet är vana vid att arbeta tätt tillsammans med legal. Eftersom vi redan är ganska hårt styrda av regelverk kan vi ofta använda vår tidigare erfarenhet så blir det inte någon stress när nya compliance-krav kommer upp – det nya blir främst innehållet i det specifika regelverket som lanserats. När det kommer till krav som GDPR så hade vi redan innan dess hårda krav på hur vi arbetar med datahantering, exempelvis genom att vara compliant med lagstiftning mot insidertrading och liknande som vi kunde bygga vidare på.

För mig som arbetar med data så är den stora utmaningen i och med digitaliseringen tillgången till teknologi, såsom AI. Den svagaste länken är ju alltid enskilda användare. Nuförtiden kan alla använda sig av AI, och vill någon komma runt en säkerhetsspärr så finns det alltid sätt för den personen att göra det. Därför är det väldigt viktigt för oss att utbilda vår personal kontinuerligt i hur man arbetar säkert med data.

Emma

Att förhålla sig till lagkrav och säkerställa compliance är en del av att jobba med digitalisering. Det är inte alltid glasklart vilka som omfattas, hur vi potentiellt omfattas och vad som behövs åtgärdas. Och dessutom ska vi inte tappa kundupplevelsen på vägen. Precis som Helena berättade så handlar lösningen om ett tight samarbete mellan legal, business och teknik för att det ska bli rätt lösning för alla stakeholders och för att kunna göra korrekta tolkningar, utvärderingar och implementationer. Och vi gör ju inte det här själva, vi har bra partners som vi håller oss tätt med som kan guida oss rätt.  

"Vi bygger inte bara hus, vi skapar hem och områden där människor lever sina liv." -Bonava.se

Sist men inte minst – hur kändes det att prova på de digitala hjälpmedel som fanns på plats?

Helena

Vi satt med Desideria som är synskadad och kollade på hur det går till när hon ska boka en tågbiljett. Alla i rummet reflekterade över att det som vi utan synskada tycker är besvärligt blir minst 50 gånger mer störande för någon med nästintill obefintlig syn. Saker och ting låste sig på hemsidan, cookie-meddelanden dök upp och gick inte att ta sig ut från, webbläsare insisterade på att de skulle göras till standardwebbläsare, och så mycket mer. Oavsett om en person har hjälpmedel så behöver du anpassa det du skapar – hjälpmedlet kan göra någonting bättre, men det kan inte göra någonting tillgängligt på riktigt om man inte från början designat med tillgänglighet i åtanke.

Emma

Jag prövade alla hjälpmedel som Axess Lab hade med sig! Rent teknikmässigt är det häftigt att få pröva på hjälpmedel såsom eye tracking, men även med hjälpmedel på plats så förstår man vidden av avpassningar som behövs göras för att tjänster och funktioner ska kunna användas av alla. Det finns så mycket digitalt som inte är standardiserat idag; hur kommer det sig att cookie-medgivanderutor inte ser likadana ut och finns på samma ställe överallt? Det som blir ett irritationsmoment för någon utan funktionshinder kan bli jättesvårt för någon annan.

Vad räknas som "tillgänglighet"?

Tillgänglighet innebär att produkter och tjänster ska kunna förstås och användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Krav inkluderar att information ska vara uppfattbar med mer än ett sinne, presenteras begripligt och ha tillräcklig kontrast. Design bör anpassas efter användares behov och situationer, till exempel genom att förbättra läsbarhet i starkt ljus.   

Design för kognitiva nedsättningar

För personer med kognitiva nedsättningar som dyslexi, ADHD och autism, är det viktigt att designa för att underlätta uppmärksamhet och fokus. Detta kan göras genom att sortera intryck, använda tydliga hierarkier och visualisera var användaren befinner sig i processer som exempelvis formulärfyllning. Bildstöd, filmer och ikoner kan också hjälpa till att förtydliga budskap. Sammanfattningsvis kräver den nya lagen betydande anpassningar, men genom noggrann planering och användarcentrerad design kan företag inte bara uppfylla lagkraven utan också förbättra användarupplevelsen för alla.

 

Så hjälper vi dig

Tillsammans kan vi skapa en förståelse som leder till sömlösa användarupplevelser där fler känner sig sedda och hörda. Vill du veta mer och har behov av stöd i form av digital design eller utveckling? Eller behöver ni en organisationsöversyn, eller mer kompetens inom juridiken kring den nya lagen om tillgänglighet för produkter och tjänster? Här har vi samlat all kraft du behöver, under ett och samma tak. Hör av dig!

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.