Tankegångar efter Women in Tech

Förra veckan gick ett av årets hetaste tech-event av stapeln – Women in Tech 2024. Bland tusentals nyfikna och framåtlutande deltagare fanns våra Frontiers; vår UX-designer Tara O’Keefe, och våra Tjänstedesigners och Förändringsledare Lina Holmgren och Marie Gullander Koch. Vad var de mest nyfikna på? Vad gjorde störst intryck, och vilka tankar väcktes? Vi bad Lina, Tara och Marie att göra något riktigt svårt; att välja sin favoritdel av Women in Tech, och sen något riktigt lätt; att berätta om det för den som missade konferensen.

Tara – lyssna med empati

Women in Tech 2024 var verkligen en fullträff! Så mycket inspiration och tankeställare på samma gång. Först och främst, Anna Lundqvists tal om empati slog verkligen an en sträng hos mig. Hon påpekade hur empati är själva kärnan i vår mänsklighet och det som skiljer oss från maskiner och AI. Hennes tal kopplade an till tillgänglighet och mångfald, något som ligger mig varmt om hjärtat. Där talade hon för att tillgänglighet och mångfald inte bara stärker vår empati för varandra, men också förbättrar de produkter som vi producerar. Jag kan inte annat än att hålla med.

Sen hade Unn Swanström en riktig bra poäng som jag känner igen i min roll som UX-designer. Just att lyssna och förstå varandra. Vi har alla olika bakgrunder och erfarenheter som formar våra förutsättningar. Att förstå och anpassa sig till dessa är nyckeln till att skapa användarupplevelser som verkligen träffar rätt.

Även här kunde jag se paralleller till tillgänglighet i hennes beskrivning av sitt arbetssätt. Vi har olika förutsättningar som påverkar hur vi använder och interagerar med produkter. Att ta hänsyn till dessa förutsättningar är avgörande för att skapa en inkluderande och användarvänlig upplevelse.

Sammantaget var Women in Tech-konferensen en fantastisk påminnelse om vikten av empati, lyhördhet och att förstå sina användare. Jag går härifrån med en massa nya tankar och energi – och en stor dos inspiration för framtida projekt!

Lina – Bruset som behövs

AI var såklart ett hett ämne på konferensen. Ofta när det ska pratas AI så är det antingen tekniknörderi eller domedagsprofetior. På Women in Tech lyftes snarare mitt favorit-perspektiv fram: Människor.

Jag älskar människor – så intressanta! Vem får vara med och skapa AI-lösningar? För vem gör vi lösningarna? Hur påverkas människor av AI-lösningarna? Trots uppmaningar att ta betydligt större etiskt ansvar så var det slående många talare som var optimistiska inför möjligheterna som AI ger. En optimism som särskilt tilltalade mig var Sarah Freieslebens presentation om kompetensområden där AI kommer ha väldigt svårt att ersätta människor: innovation, kreativitet och tillväxt. Just det som jag arbetar med, och jag som har ett så himla roligt jobb!

Anledningen till att jag (förhoppningsvis) får ha kvar jobbet i framtiden kan jag tacka min röriga hjärna för. För det som Kahneman och hans polare pekade ut som hinder för rationellt beslutsfattande i boken “Noise: A Flaw in Human Judgement” är just det som Freiesleben lyfter fram som nyckeln bakom nytänkande: bruset i våra hjärnor som hjälper oss att tänka annorlunda och oväntat. AI, iallafall som det ser ut idag, saknar brus. Jag ser fram emot att läsa Freieslebens kommande bok ”The opposite of noise”.

Marie - Bonoboer vs. Schimpanser

Women in Tech var fyllt av hopp och energi, insikter och erfarenheter. Det som slog mig är kraften i att vara ett starkt kollektiv, oavsett i vilken form och utseende, och dela erfarenheter tillsammans för att bli klokare och lära sig inför framtiden. Hur kan vi stärka och lyfta varandra, genom delade misstag, personliga erfarenheter och insikter? Gissel Velarde, en av konferensens Key Notes, pratade om hur AI påverkar samhället och hur vi som människor ska förhålla oss till “AI-utopin" när den väl blir till verklighet.

Frågeställningen och rädslan inför teknikens utveckling är och har alltid varit stor. Gissel blickade bakåt i vår historia, där människan som art alltid varit rädd för sin egna utveckling och upptäckter, och hur vi alltid har anpassat och utvecklat oss efter hur samhället och tekniken ger fler möjligheter. Vilka möjligheter respektive hot kommer teknikens utveckling ge och vara samt hur behöver vi omformas?  

Slutligen uppmanade hon publiken i slutet av sin presentation att välja att bete sig som primaterna bonoboer i stället för schimpanser. Skillnaden kommer av hur bonoboer har förmågan att samarbeta, utan hierarkier, och därigenom hjälper flocken att tillsammans överleva och må bra på lång sikt. När konferensen var över på snurrade min hjärna kring dessa frågor:  

  • Bör vi vara rädda eller omfamna teknikens framfart?  
  • Hur förhåller vi oss ansvarsfullt till AI och vilken roll ska det få?  
  • Vilka möjligheter skapar AI i vår vardag? Vad kommer det att innebära för olika målgrupper i samhället?
  • Vad får vi för samhälle om alla blir likriktade och kopior av varandra?

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.