Change Management mötte teknik på Google Next 2024

Alla vet hur snabbt tekniken utvecklas, så jag undviker potentiella floskler. Favoriten när det kommer till genomslag för mig? Generativ AI, såklart, som för så många andra. Genombrott inom generativ AI (Gen AI) ger mig och våra kunder möjlighet att skräddarsy erbjudanden, tolka och interagera med text på nivåer som tidigare var otänkbara. Automatisering och maskininlärning har revolutionerat förmågan att klassificera data och förutse framtida trender. Plattformar som möjliggör snabb integration av ny teknik och hög datakvalitet i realtid är inte längre en ouppnåelig lyx, utan ett nödvändigt verktyg för varje framgångsrikt företag. Och ändå är fördelarna inte vardagsmat för de allra flesta verksamheter, trots att alla nödvändiga delar egentligen ”finns på plats”. Begränsningen är inte tekniken i sig, utan människorna bakom den. En verksamhets framgång hänger på hur väl medarbetarna kan absorbera och tillämpa den förändring som tekniken för med sig. Frågor och tankar på detta tema, Change Management (eller förändringsledning som det också heter), AI och Data, var ett stort tema på årets Google Next i Las Vegas.

Change Management som brobyggare

Utmaningen för många ledare ligger i att förmedla teknisk information så att alla förstår den, samt att koppla tekniken till specifika affärsbehov –oavsett om det är inom marknadsföring, finans, HR, inköp, eller produktutveckling. Ett gemensamt språk för alla discipliner är oerhört viktigt för att undvika barriärer inom organisationen.

Reflektioner från en mig som dataarkitekt

I mitt yrke som dataarkitekt är det en konstant kamp att hålla jämna steg med nya trender och samtidigt förbli relevant. Vikten av att leverera här och nu, balanserat med en förståelse för det större perspektivet, kan inte underskattas. En dynamisk blandning av individer som förstår både teknik och affärer är oumbärlig för att skapa värde för organisationen.

Som dataarkitekt upplever jag att Change Management inte handlar om att alla ska hålla sig a jour med teknikens framfart utan om hur vi som individer och team navigerar i förändring. En inspirerande vision blir ofta en viktig ledstjärna, som inte bara belyser vägen framåt utan också ger energi och sammanhållning i arbetet med teamet. Att engagera teamet tidigt i processen, lyssna med empati och ta varje idé och förslag på allvar är A och O, vilket förstärker känslan av ägandeskap och äkta engagemang för teammedlemmarna.

Kommunikation spelar en avgörande roll; den måste vara tydlig och transparent för att förmedla värdet av förändringar. Detta skapar engrund av tillit och förståelse, där varje medarbetares roll i den större bilden blir uppenbar. Positiv förstärkning är lika viktigt; det är genom att erkänna och belöna framsteg som vi bygger en miljö där framgångar kan firas. All förändring kan förvänta sig att möta motstånd, och den ska enligt mig bemötas med empati och en genuin vilja att förstå vad det är som skaver.

Framtiden för Change Management för dataarkitekter

Change Management kommer att vara avgörande för att bygga team som kan adressera affärsbehoven på ett sätt som förenar affärsförståelse med teknisk kompetens. Det handlar inte längre bara om att samla data, utan också om att kunna tolka och tillämpa insikterna för att driva affären framåt. Det är fortsatt viktigt för en organisation som arbetar med förändringsledning att arbeta kontinuerligt med reskill och upskill som en del av förändringen för att säkerställa att kompetens finns nu, och i framtiden. Det spelar ingen roll om du vill använda teknik för att sammanställa information i realtid eller automatisera beslutsprocesser med hjälp av data och avancerad analys – har du inte med dig hela verksamheten kommer ingen varaktig förändring ske. Jag och mina kollegor står redo att hjälpa dig med hur du på bästa sätt, och med rätt teknik, driver förändringar.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.