Kom igång med att skapa en insikts- och designdriven organisation

Det är väl dokumenterat att insikts- och designdrivna organisationer levererar högre vinst, har större avkastning på investeringar och är bättre på att ta sig an nya utmaningar. Och det är inte bara privata företag som drar nytta av att vara insikts- och designdrivna; offentlig verksamhet som drar nytta av insikter och design får ut mer värde till sina medborgare för skattepengarna, och har förmodligen väldigt mycket roligare på jobbet (det sistnämnda har jag dock enbart anekdotiska bevis för).

Gemensamma design-utmaningar 

För någon vecka sedan höll vi på Forefront på avdelningen för Business & Experience Design i ett frukostevent där kunder, branschkollegor och andra bjöds in till föreläsning, diskussion och gemensamma övningar. Runt 50 gäster som ville veta mer om hur man skapar en insikts- och designdriven organisation var på plats, och ett stort engagemang hos deltagarna uppvisades med intensiva diskussioner och hög energinivå. Bland engagemanget fanns det en positiv frustration – varför har vi inte kommit längre? Varför är vi inte mer insikts- och designdrivna ännu? Jag hörde många vittna om gemensamma utmaningar, såsom fragmenterade organisationer, arbete som sker i silos, förändringar som inte får fäste och därmed inte ger någon skörd, och lågt medarbetarengagemang kring att arbeta designdrivet (på grund av bristande kunskap kring området). Det pratades benämningar, yrkestitlar och spaningar kring hur området utvecklas och påverkas ute i organisationer och verksamheter.  

En omställning som påverkar alla

Att bygga en insikts- och designdriven organisation är en stor och komplex uppgift. Det handlar inte om en isolerad aktivitet utan kräver nya förmågor för hela verksamheten och påverkar alla medarbetare – allt från utveckling av tjänst och affär till den övergripande strategin. 

Förutom att det är en stor, komplex uppgift att transformera en verksamhet (både vågrätt och lodrätt) mot att bli insikts- och designdriven, så behövs ett tydligt mandat och stöd ifrån ledningen. Det saknas i många fall pga. låg kunskap kring att både förstå fördelarna till fullo, samt att förstå vad som krävs för att bli en insikts- och designdriven organisation. 

Många designledare vittnar om att man både saknar stöd, som resurser, för att driva förändring, samt att de förändringar som görs inte får fäste och att de positiva effekterna inte är tydliga för verksamheten. I förlängningen kan friktion, missnöje och frustration uppstå och ett försvagat mandat för att jobba mer insikts- och designdrivet blir effekten istället. Tjänster och digitala plattformar som inte längre efterfrågas av kunderna eller går att använda, eller system som träffar helt fel målgrupper blir återigen rutin och vardagsmat. Konsekvenserna kan bli stora och många, därför behövs det metoder och yrkeskunskap kring hur man omsätter insikter och kunskap om användare till konkreta tjänster, förbättringar och aktiviteter.  

Kom igång med att skapa en insikts- och designdriven organisation

Vi på Forefront har gedigen erfarenhet av att driva förändring. Med rätt verktyg, rätt stöd och ett strukturerat tillvägagångssätt blir målbilden – en insikts- och designdriven organisation - och vägen dit mer greppbar och framgångsrik. Men hur gör man? Vilka delar behöver komma på plats, och i vilken ordning, för att skapa förutsättningar till en insikts- och designdriven organisation? 

För att skapa förutsättningar för en hållbar förändring så ska man undvika att försöka göra allt på en gång; försök att hitta er MVP genom att timeboxa och prioritera utifrån vad som har bäst förutsättningar att lyckas för minsta ansträngning. Vi ser det som en trappa i tre steg:

  • Mobilisera: Få en bild av nuläget och gör en kartläggning av hur verksamheten ser ut idag. Kartlägg stakeholders - er målgrupp – och förstå vilka utmaningar och behov de har och vilka av dessa som är mest relevanta och lättast att påverka. Definiera ett önskat läge - en möjlig förflyttning som kan genomföras inom 3 månader, och identifiera vilka aktiviteter som behöver genomföras för att adressera stakeholders behov och utmaningar. Detta blir ert önskade framtida läge. 
  • Agera. Genom för aktiviteter, följ kontinuerligt upp. Behöver aktivitetsplanen uppdateras eller kompletteras? 
  • Skala upp: Kommunicera, visa vad ni har åstadkommit för fler inom organisationen. Skriv om aktiviteter på intranätet, berätta om det på veckomötet. Låt gärna de stakeholder som har gjort resan vara sändare av budskapet för att på sikt kunna bygga större nyfikenhet, intresse och ett starkare mandat. Gå tillbaka till steg 1 och identifiera nästa förflyttning. 

Har du själv en design-bakgrund så låter säkert angreppssättet bekant. Det bygger på att ta sig an utmaningen genom att jobba insikts- och designdrivet. Och just det här som är en av våra styrkor som designledare; vi behöver leva som vi lär och släppa loss vår inre superkraft för att lyckas med att driva förändring! I slutändan handlar det om att se individens behov och drivkrafter och förstå hur de ska adresseras för att få önskad förflyttning. Däribland oss själva.  

Vill du veta mer om hur du skapar en insikts- och designdriven organisation?

Vi brinner för att hjälpa organisationer komma igång, eller bli bättre på, att arbeta insikts- och designdrivet. Oavsett om du är ensam designledare, eller har ett helt team redo att hjälpa dig, finns vi där för att guida dig rätt. Här kan du läsa mer om hur vi ser på Design Driven Business Development.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.