Forefront vinner ramavtal med Pensionsmyndigheten

Publicerad:

8/6/2021

Forefront har tecknat ett nytt ramavtal med Pensionsmyndigheten. Avtal har tilldelats Forefront som leverantör av konsulttjänster inom området tjänstedesign.

En kvinna sätter upp en färgglad post-it-lapp på en whiteboard-tavla

Tjänstedesign och användarfokuserade arbetssätt har blivit allt viktigare för många företag, organisationer och myndigheter. Forefront har vuxit till en stor aktör inom området och har många konsulter med lång erfarenhet och djup specialisering inom både kvalitativ och kvantitativ data och analys. Ramavtalet med Pensionsmyndigheten gäller i två år med option på förlängning i ytterligare två år.

"Det ska bli väldigt spännande att jobba tillsammans med Pensionsmyndigheten inom det här området. Att få möjlighet att göra detta genom att arbeta via användarnas perspektiv kommer skapa förutsättningar att stärka både myndigheten och samhället i stort. Vi ser fram mot att tillsammans skapa värde och nytta för både Pensionsmyndigheten och användarna genom tjänstedesign och vårt partnerskap!" säger Daniel Strömberg, affärsområdeschef för Experience Design på Forefront.

Vill du veta mer?

Daniel Strömberg, Teamchef och affärsområdeschef för Experience Design

Arbtesgrupp

No items found.

Nyfiken på oss? Vi är nyfikna på dig!

Hör av dig till oss

KONTAKT

Ett urval av våra kompetenser

Bredden och spetsen hos våra Frontiers gör det lätt att matcha behov och ambitioner. Vilket område är du nyfiken på?