”Vad pysslar mina anställda med där hemma egentligen?”

Sedan en tid tillbaka handlar diskussionen på LinkedIn och liknande plattformar om hur distansarbete fungerar i praktiken. Nästan alla säger att det är bakåtsträvande att tvinga in medarbetare till kontoret och att många får en bättre balans i livet genom möjligheten att arbeta hemifrån. Att backa bandet verkar mer osannolikt ju mer tiden går och trots att pandemins effekter har varit överväldigande negativa har möjligheten till distansarbete de senaste åren underlättat vardagen för många något oerhört.

Starka kontraster

Tittar man på den statistik som visar hur medarbetare och ledare ser på distansarbete är det inte svårt att förstå att detta kan vara grunden till problem i företag och organisationer. Hela 87 procent av medarbetarna känner sig mer produktiva när de har möjlighet att jobba hemifrån. Det står i kontrast mot de 12 procent av ledarna som tror att produktiviteten är hög när medarbetare jobbar hemifrån.

En graf som visar 87 procent kontra 12 procent
Hela 87 procent av alla medarbetare anser att de är mycket produktiva vid hybridarbete, vilket står i tvär kontrast till de tillfrågade ledarna som tror att enbart 12 procent av deras anställda är produktiva när de arbetar hemifrån.*

*Källa: Microsoft: Work Trend Index Special Report. Hybrid Work Is Just Work. Are We Doing It Wrong?

Det finns rapporter från många olika spelare på den digitala marknaden som visar att hybridarbete skapar en högre produktivitet och nöjdare medarbetare. Trots detta känner alltså majoriteten av alla ledare sig osäkra och vet inte hur de ska förhålla sig till och leda sina medarbetare i en hybrid miljö.

Hur förändrar vi detta så att medarbetare och ledare spelar på samma planhalva, och i samma lag? För att skapa en hållbar arbetssituation som präglas av tillit krävs både kunskap om hur tekniken stöttar på bästa sätt samt hur processer, rutiner och arbetssätt ska formas för att fungera i den nya hybrida världen.

Så lyckas du med hybridarbete

Ta fram gemensamma regler så att alla vet vad som gäller – oavsett om man jobbar hemifrån eller från kontoret behövs tydlighet i vad som förväntas.

  • Bestäm vilken funktion ni använder till vad – Outlook för det formella, Teams för samarbete, Yammer för nätverkande etc?
  • Stäng inte ute de som deltar i möten på distans. Utse någon som håller koll på alla som inte sitter i det fysiska mötesrummet.
  • Se till att alla möten innehåller en rumsbokning och en länk till Teams (eller annat digitalt verktyg).
  • Använd OneNote för veckoavstämningar, en flik för varje vecka.
  • Skapa gemensamma planer och möjlighet till uppföljning i ett planeringsverktyg som exempelvis Planner.

Men sen när allt blir normalt igen då?

Mjukisbyxor, eller förlåt, hybridarbete är den nya verkligheten. En verkligheten som är här för att stanna, vare sig vi vill eller inte. Men det är en omställning som har gått väldigt snabbt. Precis som med vilken omställning som helst så gäller det att vi pratar med varandra och försöker förstå varandras behov – hellre stämma av för mycket, än för lite. Keep up the good work!

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.