Förbered din verksamhet för tjänster som Copilot redan nu

Den 1 november släpper Microsoft sin AI-assistent Copilot, som använder sig av generativ AI för att skapa olika typer av innehåll utifrån användarens input och behov. För många verksamheter är detta ett efterlängtat alternativ i sin fortsatta digitalisering och effektivisering av arbetsprocesser. För att ta del av Microsoft Copilot kommer det att krävas att du har ett så kallat Enterprise Agreement för dina licenser, samt att du köper minst 300 licenser. Det här är teknik som kommer skapa möjligheter, men precis som med alla tekniska framsteg så krävs det att det finns en hög grad av datakontroll och ansvarstagande inom verksamheten.

Microsoft Copilot är en banbrytande AI-assistent som har möjligheten att förändra hur du, dina kollegor, och hela verksamheten arbetar. Det utlovade värdet är högre produktivitet och bättre kreativa lösningar för dig som har förberett din organisation och tagit välgrundade strategiska beslut.  

Säkerhet

Det handlar inte längre bara om att skydda sin data mot externa angrepp, utan nu gäller det även att hantera och skydda data inom organisationen, för att inte fel data ska nås av fel personer. Genom att ha säkerhetsprinciper på plats kan du förebygga obehörig åtkomst till känslig information, både internt och externt.  

Korrekt data

Din data måste vara korrekt och aktuell för att Microsoft Copilot och liknande AI-assistenter ska fungera bra. Att använda gammal eller felaktig information kan leda till felaktiga resultat och beslut, vilket kommer påverka verksamheten negativt. Det är därför viktigt att ha en strategi för datakvalitet och regelbundet uppdatera och rensa data för att säkerställa dess relevans och riktighet.  För att det semantiska indexet som Copilot bygger på ska kunna hämta upp rätt data kopplat till en kontext behövs dessutom en strategi för namnstandard. Ett tydligt exempel på detta är hur projekt benämns i verksamheten. För att Copilot ska kunna hämta upp information kopplat till ett projekt, måste det vara tydligt vilken information som hör till projektet. Benämns samma projekt på många olika sätt i olika delar, kommer det bli mycket svårare att få en korrekt bild av det.

Riktlinjer och policies

Verksamheter som vill dra nytta av Copilot behöver se över riktlinjer och policies. Rätt policies och riktlinjer hjälper din verksamhet reglera hur AI-assistenten kommer att integreras i arbetsflöden och processer, samt klargör hur den kommer att stödja organisationens mål och krav. Tydliga riktlinjer hjälper användare att förstå hur de bäst använder teknologin och undviker missbruk. Områden att diskutera och besluta kring är exempelvis hur AI-genererad information får användas, vilka AI-tjänster som är godkända samt när du bör använda mänsklig förmåga vs. AI-förmåga.

Så hjälper vi din verksamhet

Microsoft Copilot och liknande teknologier skapar en spännande framtid för organisationer som vill öka sin produktivitet och effektivitet. Men med kraft kommer ansvar. En noggrann förberedelse och hantering av data, tydliga riktlinjer och en strategi för att hantera AI-assistenter är avgörande för att säkerställa att teknologin används effektivt och ansvarsfullt.  

Dessa verktyg ger verksamheter möjlighet att dra nytta av de fördelar som generativ AI kan erbjuda och undvika de potentiella problem och risker som kan uppstå om detta inte hanteras korrekt. I den digitala tidsåldern gäller det att vara förberedd, ansvarsfull och medveten om datas betydelse – vilket är avgörande för att uppnå framgång i användningen av teknologi som Microsoft Copilot.  Är ni i redo för Copilot i er organisation?

Kontakta mig
Michaela Bostrand
Microsoft 365 konsult


michaela.bostrand@forefront.se

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.