Copilot slopar minimikrav, men det gäller att hålla huvudet kallt.

Under januari släppte Microsoft den stora nyheten att Copilot för Microsoft 365 kan köpas av alla företag, oavsett storlek. Det innebär att Microsoft har tagit bort det tidigare kravet på minst 300 licenser och gör Copilot tillgängligt för fler, och det gör det även möjligt för fler verksamheter att starta småskaligt med en grupp pilottestare. Men trots ivern det väcker gäller det att hålla huvudet någorlunda kallt innan licenserna införskaffas. Förberedelse och tydliga målsättningar behövs för att du ska få ut så mycket som möjligt av Copilot - oavsett hur många licenser du köper eller hur stor verksamheten är.

Den 1 november släppte Microsoft sin efterlängtade AI-assistent Copilot för Microsoft 365, men entusiasmen dämpades på grund av de höga kraven för att börja använda verktyget. Microsoft 365 Copilot är en banbrytande AI-assistent som har möjlighet att förändra hur du, dina kollegor, och hela verksamheten arbetar. Det utlovade värdet är högre produktivitet och bättre kreativa lösningar för dig som har förberett din organisation och tagit välgrundade strategiska beslut.

Är ni i redo för Copilot i er organisation?

Även om Copilot för Microsoft 365 nu kommer med ändrade spelregler rent licensmässigt, kvarstår ändå frågorna ni bör ställa er innan ni inför Copilot i er organisation. Noggranna förberedelser och hantering av data, tydliga riktlinjer och en strategi för att hantera AI-assistenter är avgörande för att säkerställa att teknologin används effektivt och ansvarsfullt. Det är även dessa faktorer som avgör huruvida ni får den önskade effekten hos användarna i det dagliga användandet.

Ett säkert sätt att börja är att starta smått för att sen expandera, exempelvis genom att låta utvalda personer ingå i ett pilotprojekt och testa Copilot innan resten av organisationen släpps på. En lyckad eller misslyckad pilot kan avgöra hur Copilot tas emot av de anställda och det är väl värt att lägga tid på att genomföra en så pass välgrundad pilot som möjligt. Var noga när ni väljer vilka som ska få vara med i piloten; Att slå på Copilot för en för liten grupp personer, eller bara enstaka individer, riskerar att inte ge en rättvisbild av värdet och effekten för verksamheten. Säkerställ därför att gruppen med testare är representativ för den del av verksamheten (eller hela verksamheten) som kommer använda Copilot.  

Rätt kompetens längs hela resan

Vi finns här för er som vill veta hur ni kommer igång, hur ni skapar en bra pilot och för er som helt enkelt behöver ett bollplank – oavsett vart ni befinner er på resan mot Generativ AI. Vill du läsa mer om hur ni kan förbereda er för införandet av Copilot? Läs min kollega Michaela Bostrands tips på vilka förberedelser och strategier som bör finnas på plats för att kunna dra nytta av de fördelar som Copilot för Microsoft 365 kan erbjuda och undvika de potentiella problem och risker som kan uppstå om detta inte hanteras korrekt.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.