Carnegie Investment Bank: Copilot och piloter

Carnegie påbörjade i början av året en förstudie tillsammans med Forefront för att se över möjligheterna att implementera Copilot i valda delar av organisationen. Detta resulterade i starten av två piloter – en pilot med deltagare från en och samma avdelning, samt en pilot med superusers runt om i organisationen.

Copilot - från Buzz till Business

Tillsammans med Microsoft höll vi i eventet: Från Buzz till Business - lessons learned kring Copilot för Microsoft 365, där bland annat Emma Trygger, CDO på Carnegie Investment Bank, berättade hur piloterna har gått för en väldigt nyfiken publik. Vi haffade Emma efteråt för att ställa några frågor.

Berätta - vad du gör på Carnegie?

Jag är Chief Digital Officer på Carnegie Investment Bank där jag har arbetat i olika roller i cirka 12 år. Jag är ansvarig för vår digitalisering för moderbolaget och vi är runt 10 personer i teamet som driver både det strategiska och det operativa. I min grupp har jag ett Digital Transformation Office som består av arkitekter, förändringsledare och ett team som arbetar med client lifecycle management. Vi är ansvariga för AI som en del av att utforska ny teknikutveckling och omvärldsbevakning.

Jag ansvarar för, och driver, arbetet med AI där vi bland annat implementerar Copilot för Microsoft 365 tillsammans med Forefront, samt att vi även tagit fram en AI-lösning som vi kallar ”chatCIB”. Denna lösning är baserad på Azures fördefinierade tjänster och vår primära målsättning är att använda denna på intern data.

Tillsammans med oss genomförde ni en Readiness Assessment. Vad låg bakom att ni ville undersöka Copilot?

Den primära drivkraften var nog att vår uppfattning var att Copilot skulle hjälpa oss att effektivisera vår vardag i stor utsträckning och att det skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för oss på Carnegie Investment Bank.

Jag uppfattar oss som bolag som ganska trygga med att vi själva har förmågan att identifiera relevanta use cases, även om det såklart alltid är värdefullt att kunna titta på liknande verksamheter som har nått framgång inom något visst område. Däremot kände vi att vi behövde någon typ av extern expertstöttning i uppstartsfasen just pga. att generativ AI är ett nytt område.

Jag tror att det är bra att göra en Readiness Assessement för att försöka få en helhetsbild och se vart man står. Testa och se, helt enkelt! Resultatet från en assessement är såklart ingen hundraprocentig sanning – men en bra indikation och start.

Ni delade upp piloten i två. Hur har det gått?

Vi valde att dela upp den första piloten i två delar; en med Superusers från olika avdelningar, och en pilot med en hel avdelning. Superuser-piloten är precis slutförd och vi håller nu på att rulla ut Copilot till hela avdelningar. Piloten gick ungefär som jag hade tänkt att den skulle gå, baserat på min förväntansbild. Vi såg ganska snabbt behovet av att utbilda våra användare i M365 innan vi gick in mer på Copilot för att de ska kunna nyttja Copilot i större utsträckning.

Vi kommer absolut fortsätta skala och testa oss fram mer, men vi behöver kontinuerligt analysera hur vi gör det på bästa sätt, det vill säga; vilka avdelningar har bästa förutsättningarna för att dra nytta av Copilot i stor utsträckning? Därefter kan vi sätta en plan för övriga avdelningar att exekvera på för att bli mer redo. Sedan är det viktigt att ta med sig att det kommer ta tid att uppnå en mer märkbar effektivitet, både med tanke på mognadsgraden hos verktyget och för att det kräver en ganska omfattande arbetssättsförändring.

Hur tror du att rollen som CDO kan komma att utvecklas om 5 -10 år?

Det är en fråga man behöver tänka över lite mer, egentligen. Det är ett så långt tidsspann så det är svårt att säga. Rent generellt överskattar man det man tror att man hinner på ett år, och underskattar det som kan hända på 10 års sikt. Jag kan tänka mig att mitt breda område, Digitalisering, kommer behöva ha mer specialiserade roller, vilket är spännande för mig som vill arbeta med förändring och affärsutveckling inom digitalisering.

AI-trender inom bank och finans 2025 – vad tror du vi kommer se?

Det finns några lågt hängande frukter som bank- och finansbranschen kan nyttja på kort sikt. Det genomgående paradigmskiftet tror jag kommer dröja för branschen, eftersom branschen inte är så pass harmoniserad som den behöver vara för att vi ska kunna nyttja tekniken fullt ut. Med det sagt är en kandidat för en lågt hängande frukt consumer-facing chatbottar inom vissa delar av bank, samt den effektivisering som kopplas till produkter och tjänster som exempelvis Copilot tror jag. Men de här spaningarna gäller för många, oavsett bransch.

Vad har du för tips till den som är nyfiken på att komma igång med Copilot?

Jag tycker en assessment är en bra start! Titta på hur det ser ut och var noga med att undersöka säkerhet och data. Våga testa!

Är du nyfiken på Copilot för MS 365?

För att veta vart man ska så behöver man veta vart man står. Vi hjälper er förstå era organisatoriska förutsättningar för Copilot och överblickar er unika data- och informationssäkerhet. Hör av dig så berättar vi mer om vad en Copilot Readiness Assesment innebär.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.