Forefront och Svenska Kyrkan stärker relationen i flerårigt förvaltningsavtal

Forefront och Trossamfundet Svenska Kyrkan fördjupar sin relation i ett nytt strategiskt förvaltningsavtal. Avtalet syftar till att leverera en modern molnbaserad förvaltningstjänst som innebär att Forefront tar ett långsiktigt ansvar för daglig förvaltning, användarstöd och support av kyrkans Microsoft 365-applikationer.

Forefront och Svenska Kyrkan har arbetat tillsammans sedan 2019. Forefront har tidigare ansvarat för teknik- och verksamhetsinförandet av Microsoft 365 samt utvecklingen av ett nytt intranät till kyrkans 25 000 användare.

Det nyskrivna förvaltningsavtalet är flerårigt, med möjlighet till förlängning, och innebär ett betydande förvaltningsansvar för Svenska Kyrkans Microsoft 365-applikationer under hela livscykeln. Avtalet gör det även möjligt för hela Svenska Kyrkans verksamhet att avropa till exempel utbildning eller andra tjänster relaterade till Microsoft 365.

Det stärkta partnerskapet ska säkerställa att kyrkan får ut maximal nytta av genomförda molninvesteringar och Microsofts utveckling av plattformarna.

Svenska Kyrkan är indelad i 1297 församlingar och har idag cirka 5,6 miljoner medlemmar. Kyrkan bedriver utöver sin huvudsakliga verksamhet många viktiga aktiviteter både i Sverige och utomlands, till exempel mötesplatser för ungdomar, gemenskapsträffar för äldre och ett aktivt klimatarbete. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp.

"Det nya avtalet med Forefront skapar bättre förutsättningar för oss att utveckla verksamheten vidare och kunna lösa behov idag men också i framtiden", säger Pelle Djerf, IT chef på Svenska Kyrkan.

Forefronts satsning på att vidareutveckla sitt förvaltningserbjudande ska leda befintliga och nya kunder in mot nästa generations förvaltningstjänst anpassad efter molnplattformar – där fokus ligger på ”shift left”, automation, ökad effektivitet och att kontinuerligt få ut största möjliga värde av applikationslandskapet.

”Vårt samarbete med Svenska Kyrkan genomsyras av öppenhet och ett fantastiskt engagemang där vi har nått ut till hela verksamheten – på riktigt. Vi är oerhört stolta över att ha fått fortsatt förtroendet att bli Svenska Kyrkans partner inom Microsoft 365 och ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans”, säger Joachim Johansson, Kundansvarig Svenska Kyrkan, Forefront.

För mer information och kontakt:
Joachim Johansson, 076-635 19 55, Kundansvarig Svenska Kyrkan, Forefront Consulting
Claes Karlsson
, 073-708 17 23, Ansvarig förvaltning, Forefront Act
Pia Lundström
, Chef IT-drift, Svenska kyrkan
Pelle Djerf
, IT-chef, Svenska Kyrkan

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.